Blijf leren in de cumelasector. Bijscholen wordt steeds belangrijker

2 augustus 2019
Een leven lang leren en ontwikkelen is eigenlijk vanzelfsprekend. De rijksoverheid stimuleert scholing van volwassenen om meerdere redenen. Door nieuwe technologieën, digitalisering, energietransitie en dergelijke verandert de samenleving in een steeds hoger tempo. Om goed aan de slag te blijven, is het daarom van groot belang dat iedereen blijft bijscholen.

In de bijlage leest u het CUMELA Exclusiefartikel.

Auteur: Lajos Bax