Subsidie T-rijbewijs ook voor leerlingen Praktijkonderwijs

28 juli 2017
Vanaf 1 augustus 2017 komen ook leerlingen die Praktijkonderwijs volgen en stage lopen bij een cumelabedrijf dat de cao-leo toepast, in aanmerking voor de tegemoetkoming in de kosten voor het T-rijbewijs.

Als een leerling een Groen, Grond, Infra opleiding wil volgen, dan heeft hij of zij het T-rijbewijs nodig. De kosten om het rijbewijs te halen, kan een flinke drempel zijn om voor een GGI-opleiding te kiezen. Vanuit de sector proberen we deze drempel zo laag mogelijk te houden om de instroom van nieuwe leerlingen op peil te houden. Er is een grote behoefte aan goede en vakbekwame medewerkers en we moeten alle zeilen bijzetten om aan de vraag vanuit de sector te voldoen.

Tegemoetkoming in de kosten
Daarom hebben sociale partners vorig jaar via het Colland Arbeidsmarktfonds een vergoeding van € 700,- per leerling beschikbaar gesteld als tegemoetkoming in de kosten voor het behalen van het T-rijbewijs.

Uitbreiding subsidiemogelijkheden
Voor komend schooljaar is de vergoeding opnieuw beschikbaar. Nieuw in de regeling is dat ook leerlingen die Praktijkonderwijs volgen, gebruik kunnen maken van de subsidie.

Meer informatie
Extra informatie over deze regeling leest u in de bijlage van dit bericht.

Auteur: Dick Klop