Opschorting handhaving Wet DBA

11 februari 2018
Het kabinet stuurde de brief “Roadmap vervanging DBA” vrijdag 9 februari 2018 naar de Kamer. Opschorting van de handhaving van de Wet DBA is verlengd tot 1 januari 2020. Dit schrijven minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Snel (Financiën) in een brief (zie bijlage bij dit bericht) aan de Tweede Kamer.

Gezag verduidelijken
De staatssecretaris erkent dat er verwarring is ontstaan over het begrip "gezagsverhouding". In een motie werd het kabinet opgeroepen om dit begrip (binnen de huidige wettelijke kaders) al voor 1 januari 2019 te verduidelijken. De minister van SZW zal hiervoor zorgen. Dit kan ook omdat hiervoor geen wetswijzigingen noodzakelijk zijn.
De uitwerking wordt vormgegeven in samenspraak met partijen uit de praktijk. Hiertoe is een eerste aanzet gegeven met een kickoff bijeenkomst eind januari. Voor het zomerreces zal een vervolg op de kickoff bijeenkomst worden ingepland om de hoofdlijnen met de veldpartijen te bespreken en hun reactie hierop te vragen. CUMELA Nederland is hier ook bij betrokken.

Eén pakket maatregelen
Het kabinet streeft naar één pakket maatregelen die tegelijkertijd ingevoerd worden. De opdrachtgeversverklaring, specifieke maatregelen voor de boven- of onderkant van de arbeidsmarkt, alles moet 1 januari 2020 in werking treden. Dit is een ambitieuze doelstelling omdat er aanpassingen nodig zijn in het arbeidsrecht, het fiscale recht en het sociale zekerheidsrecht met implicaties voor de uitvoering en handhaving door Belastingdienst en UWV. Ook hierbij wenst het kabinet de praktijk te betrekken.

Handhaving
Op dit moment is de handhaving van de wet DBA opgeschort tot in ieder geval 1 juli 2018, met uitzondering van kwaadwillenden. Deze opschorting wordt in ieder geval verlengd tot 1 januari 2020. Handhaving vindt nu plaats bij de ernstigste gevallen van kwaadwillenden. Dit zijn kwaadwillenden in een context van opzet, fraude of zwendel.  

Kwaadwillenden 
Bij kwaadwillenden handhaaft de Belastingdienst de Wet DBA wel. En strenger dan voorheen. Vanaf 1 juli 2018 richt de handhaving zich niet langer alleen op de ernstigste gevallen, maar ook op de andere kwaadwillenden. Het kabinet geeft hiermee gehoor aan de toenemende onvrede over mogelijke schijnzelfstandigheid bij voornamelijk de onderkant van de arbeidsmarkt.
De Belastingdienst kan vanaf 1 juli 2018 een organisatie als kwaadwillend aanwijzen indien hij de volgende drie (alle drie) criteria kan bewijzen:
1. Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking.
2. Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid.
3. Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid.
Dat is een heel zware bewijslast, aldus staatssecretaris Snel. Deze handhaving vindt plaats in het kader van de reguliere controles loonheffingen. 

Wat te doen?
Wat kunt u als opdrachtgever doen zolang er nog geen 100% duidelijkheid is? Voorkom in ieder geval dat u onder het begrip kwaadwillende valt. Wij kunnen ons voorstellen dat hiervan sprake is bij een zzp'er die jaar in jaar uit, een volle werkweek, in reguliere werkzaamheden binnen uw onderneming. Gebruik in ieder geval een modelovereenkomst om de gemaakte afspraken goed vast te leggen. 

Auteur: Jacqueline Tuinenga