Scholingskosten en transitievergoeding. Transitievergoeding nader bekeken (deel 1)

28 augustus 2015
Sinds 1 juli 2015 hebben de werknemers die door hun werkgever worden ontslagen en 24 maanden of langer in dienst zijn geweest recht op een transitievergoeding. Er zijn een aantal aspecten die bij de berekening daarvan meetellen, die we in deze serie artikelen zullen bespreken. Dit keer gaat het over de kosten die u in mindering mag brengen op de transitievergoeding.

In de bijlage leest u het CUMELA Exclusiefartikel.

Auteur: Jacqueline Tuinenga