NIBUD coach voor werknemers met schulden

13 augustus 2019
Vier op de vijf bedrijven heeft personeel met geldproblemen, zo blijkt uit het Nibud-rapport 'Financiële problemen op de werkvloer'. De kosten daarvan lopen zo hoog op dat steeds meer bedrijven noodgedwongen besluiten zelf hun personeel te helpen bij het oplossen van de financiële problemen. De Nibud-coach voor werkgevers kan u hier echter bij ondersteunen.

Het inschakelen van een Nibud coach kan werkgevers helpen om de oplopende kosten als gevolg van de schuldenproblematiek van werknemers, te beperken. Immers, het verwerken van een loonbeslag kost een bedrijf minimaal een uur, de productiviteit van de werknemer neemt af, ziekteverzuim en diefstal kunnen toenemen en de administratieve lasten gaan omhoog. De speciaal opgeleide Nibud-coach houdt met al dit soort zaken rekening en neemt het bedrijf veel werk uit handen. Zo kan het bedrijf zijn productiviteit weer verhogen, ziekteverzuim dalen en de betrokkenheid van het personeel vergroten. Ook gaan de inzet en loyaliteit omhoog en dalen de administratieve kosten.

De Nibud-coach voor werkgevers werkt via een kortdurend en intensief coachingstraject met als doel een oplossing te zoeken voor de financiële situatie van de betreffende werknemer. Het traject omvat de volgende fasen:

  1. Inventarisatiefase: gesprek van ongeveer twee uur bij de werknemer thuis.
  2. Adviesfase: de Nibud-coach schrijft een adviesrapport met plan van aanpak voor de werkgever.
  3. Begeleidingsfase: begeleiden van de werknemer door de Nibud-coach.

De kosten voor fase 1 en 2 samen zijn meestal beperkt, maar vraag vooraf altijd eerst hoe hoog de kosten zullen worden. Voor fase 3 (begeleidingstraject) wordt altijd eerst een aparte offerte afgegeven waarna werkgever kan beslissen om wel of niet met fase 3 door te gaan.

De Nibud-coach voor werkgevers is er voor alle werknemers met financiële problemen. Wel moet de werkgever de aanvraag doen en de kosten voor zijn rekening nemen.

Verdere informatie over de Nibud coach kunt u krijgen bij Nibud, Postbus 19250, 3501 DG Utrecht. Telefoon 030-2391350. Website: www.nibud.nl

Auteur: Riet Zweistra
Bron: Nibud