Nog geen nieuwe CAO LEO

10 juli 2014
De onderhandelingen met de vakbonden over een nieuwe CAO LEO zijn, na een tussentijdse onderbreking op initiatief van vakbonden FNV en HZC, alsnog op 17 juni 2014 vervolgd. Aangezien op 17 juni 2014 nog geen akkoord kon worden bereikt, werden de onderhandelingen op 9 juli 2014 voortgezet. Er is nog geen gezamenlijk akkoord.

In de onderhandelingsgesprekken van 17 juni en 9 juli is uitgebreid gesproken over het invoeren van een jaarurenmodel, zoals door CUMELA Nederland namens de werkgevers is voorgesteld. Het is echter nog niet gelukt om hierover tot een gezamenlijk akkoord te komen. Om deze reden zullen partijen de komende periode gebruiken om te zoeken naar verder draagvlak. Ter ondersteuning daarvan wordt het voorstel tevens voorgelegd aan een onafhankelijke deskundige.

Zodra het advies van de deskundige is ontvangen, zullen de onderhandelingen worden hervat. Naar verwachting gebeurt dat op 3 oktober 2014. Wordt vervolgd.

Auteur: Riet Zweistra