Lonen 2014 CAO LEO ongewijzigd

10 december 2013
In de huidige CAO is geen verhoging van de lonen per 1 januari 2014 overeengekomen. Ook de werkkleding- bereikbaarheids- en huisvestingsvergoeding worden niet aangepast. Alleen de vergoedingen op basis van artikel 54 (reiskosten) worden aangepast aan de prijsindex.
Omdat de verhoging wordt berekend over de niet afgeronde bedragen van de vorige verhoging en bij de dagvergoeding wordt afgerond op 5 centen betekent de aanpassing niet dat alle bedragen omhoog gaan.

Alleen de dagvergoeding bij 11 tot en met 15 km en de carpoolvergoeding worden aangepast.
 
Auteur: Jacqueline Tuinenga
Bron: CUMELA Nederland