Geen doorbetaalde schooldag meer voor een BBL-er

22 juni 2015
Voor het nieuwe schooljaar gelden andere regels bij het in dienst nemen van een werknemer die een opleiding volgt volgens de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). In de nieuwe cao leo is vastgelegd dat de schooldag niet meer wordt doorbetaald. Wat betekent dat voor u?

Een BBL-er van 18 jaar of ouder krijgt in het algemeen een arbeidsovereenkomst voor een volledige werkweek en de schooldag wordt doorbetaald. Als compensatie hiervoor kan de werkgever een tegemoetkoming van € 30,- per doorbetaalde schooldag aanvragen bij Colland. Met ingang van 1 augustus 2015 is dit veranderd. In de nieuwe cao-leo is vastgelegd dat de doorbetaalde schooldag vervalt en daarmee stopt ook de tegemoetkoming vanuit Colland.

Wanneer is de nieuwe regeling van toepassing?
De nieuwe situatie is alleen van toepassing als u een BBL-er in dienst neemt die met ingang van het nieuwe schooljaar (1 augustus 2015) met een nieuwe opleiding begint. Dit kunt u controleren aan de hand van de begindatum die op de BPV-overeenkomst staat.
Voor een BBL-er die in het nieuwe schooljaar start met het 2e of 3e jaar van de opleiding en waarvoor al een aanvraag is ingediend en goedgekeurd, kunt u de loonkostensubsidie wel declareren.
De subsidie voor aanvullende praktijktrainingen verandert niet, deze subsidie kunt u dus ook aanvragen voor een BBL'er die dit schooljaar start met de opleiding. Meer informatie over deze regeling kunt u vinden in de handleiding voor het aanvragen van Colland subsidie BBL die u op onze site kunt downloaden

Arbeidsovereenkomst
Het niet meer doorbetalen van de schooldag heeft gevolgen voor de arbeidsovereenkomst. Een werknemer die een nieuwe BBL-opleiding start, krijgt een dienstverband voor maximaal 30,4 uur (80%) per week. Voor BBL’ers die met ingang van het schooljaar 2015/2016 instromen, vindt u op onze website (zorg dat u bent ingelogd) een voorbeeld arbeidsovereenkomst voor een dienstverband voor bepaalde tijd. U kunt ook een arbeidsovereenkomst downloaden voor een BBL’er die al eerder is gestart met de opleiding.

Waarom deze verandering?
De doorbetaalde schooldag was bedoeld als stimulering voor jonge mensen om een BBL-opleiding in de cumelasector te volgen. In de loop van de tijd zijn er allerlei nieuwe regels doorgevoerd, zoals de startkwalificatie. Een startkwalificatie is een havo-/vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2. Jongeren die nog niet zo’n diploma hebben gehaald moeten nog naar school totdat zij 18 jaar zijn. De beoogde stimulering van de doorbetaalde schooldag is hiermee achterhaald, veel jongeren zijn bij de start van de opleiding 16 of 17 jaar en moeten dus vanuit de wet nog naar school. Tot hun 18e krijgen ze een dienstverband van max. 80% en is er geen sprake van een doorbetaalde schooldag. De doorbetaling van de schooldag vanaf hun 18e, heeft geen effect meer op de instroom omdat ze de opleiding dan al bijna afgerond hebben.
Ook zorgt de regeling voor administratiedruk bij de bedrijven die gebruik maken van de subsidie voor de loonkosten. Hoewel de aanvraag de laatste jaren door automatisering makkelijker is en minder tijd vraagt, levert het toch flink wat werk op.
Verder voorzien Sociale partners in de cumelasector een drempel voor de instroom door het T-rijbewijs dat vanaf 1 juli 2015 verplicht is. Daarom is de keuze gemaakt om de besparing die het stoppen van de subsidie voor de loonkosten met zich meebrengt, te benutten voor een regeling die er voor moet zorgen dat het T-rijbewijs niet leidt tot een veel lagere instroom van leerlingen.

Auteur: Dick Klop