Wijziging premievrijstelling gelegenheidswerk

7 februari 2014
Op basis van artikel 7 uit de cao LEO is het mogelijk om bepaalde groepen werknemers die maximaal 6 (uitkeringsgerechtigden) of maximaal 8 (scholieren/studenten, huisvrouwen en –mannen, asielzoekers en zelfstandige boeren) weken bij u werken uit te zonderen van premieplicht voor de bedrijfstakpremies. De pensioenpremie is daarvan de belangrijkste.

Deze week hebben de de werkgevers van het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw een brief gekregen dat deze premievrijstelling voor gelegenheidswerkers waarschijnlijk per 1 april 2014 vervalt. CUMELA Nederland denkt dat in de cumelasector weinig van deze regeling gebruik wordt gemaakt. Mocht u hierdoor toch geraakt worden, laat het CUMELA Nederland weten.

Als het pensioenfonds de vrijstelling inderdaad intrekt, zal de cao tekst hierop ook aangepast worden.

De brief vanhet Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw is als bijlage toegevoegd.
 

Auteur: Jacqueline Tuinenga