Vorstverlet en CAO Bouw & Infra

27 november 2019
Vanaf 4 november zijn de mogelijkheden voor vorstverlet weer ingegaan. Bedrijven die vallen onder de CAO Bouw & Infra hebben sinds deze datum weer de mogelijkheid om eventueel een WW-uitkering aan te vragen, indien medewerkers niet kunnen werken vanwege vorst. Dit geldt niet voor bedrijven onder de CAO LEO of andere cao's.

Als er sprake is van onwerkbaar weer, onder meer door vorst, dan schiet de CAO Bouw en Infra te hulp. Via de artikelen 73 en 74 kan de werkgever maatregelen nemen om te vookomen dat zijn medewerkers niets meer te doen hebben.

De inhoud van de artikelen 
Wat staat er in de artikelen? In artikel 73 van de cao is geregeld wanneer de werknemer het werk mag neerleggen in geval van welke weersomstandigheden. In artikel 74 is geregeld dat indien de werknemer het werk wegens weersomstandigheden niet kan verrichten, hij recht heeft op doorbetaling van het volledige loon. Onder bepaalde voorwaarden kan de werkgever voor een aantal van deze dagen een WW-uitkering aanvragen bij UWV.

Meld alle vorstdagen
Voor jou als werkgever is het belangrijk om te weten dat het UWV vraagt om melding van alle vorstdagen, die voldoen aan de gestelde voorwaarden. Pas na vijf dagen is het geen eigen risico meer, maar om door die grens heen te breken moeten alle dagen bij het UWV gemeld zijn. Anders beginnen ze pas te tellen op het moment van melding en ook dan geldt dat de eerste vijf dagen onder het eigen risico vallen, waardoor je als ondernemer geld misloopt. Het eigen risico van vijf dagen geldt éénmaal voor het hele seizoen. 

Wat betekent dit? Het houdt in dat er niet op iedere vorstperiode weer een eigen risico van toepassing is. Deze geldt eenmaail voor het complete winterseizoen. Dagen die niet voldoen aan de voorwaarden (niet koud genoeg of om andere reden niet geldend), net als dagen waarop werknemers ATV, vakantie of overuren moeten opnemen, tellen niet mee. Deze dagen blijven voor rekening werkgever.

Wees je ervan bewust dat er nogal wat regels en voorwaarden gelden en het vraagt nogal wat administratieve handelingen.

Hoe kun je bepalen of aan de vorstnormen is voldaan?
Kijk op www.weerverlet.nl, daar zie je direct of de temperatuur laag genoeg is om aan de bepalingen van CAO Bouw & Infra te voldoen. Nog iets wat goed is om te weten. De winterperiode ging in op 4 november 2019 en duurt tot 27 maart 2020. 

Meer informatie, bijvoorbeeld over hoe en wanneer een vorstdag te melden of hoe het met de eigen-risico-dagen zit, vraagj e op bij de CUMELA-Ondernemerslijn via 033 -247 49 99 of ondernemerslijn@cumela.nl.

Auteur: Vincent Tijms