VAR blijft (voorlopig) gehandhaafd

22 december 2014
De invoering van de wijziging van enkele belastingwetten ten behoeve van het vervangen van de VAR door de BGL (Beschikking Geen Loonheffingen) is op 18 december door de Tweede Kamer uitgesteld.

Het uitstel geldt tot nader order. Het kabinet moet alternatieven onderzoeken en eventueel het wetsvoorstel naar aanleiding hiervan aanpassen. Daarnaast wordt aan het kabinet in overweging gegeven het alternatief voor te leggen aan Actal, het adviescollege voor toetsing van regeldruk.

Tijdens de Roadshow heeft CUMELA Nederland aandacht besteed aan de BGL. Vooralsnog kunt u deze informatie dus naast u neerleggen. CUMELA Nederland blijft via VNO/NCW haar invloed uitoefenen op de voorstellen, waarop in de praktijk veel kritiek was. 

Auteur: Jacqueline Tuinenga