Veel vragen tijdens de Inspiratiedagen over de Bouwplaats-ID pas

22 januari 2016
Tijdens de Inspiratiedagen van CUMELA Nederland organiseerde de sectie Grondverzet en Cultuurtechniek de workshop: Bouwplaats-ID. Klaas Staats, projectleider Bouwplaats-ID en Hans Brusse van het Technisch Bureau Bouwnijverheid presenteerden de stand van zaken.

In de onderhandelingen rond de cao Bouw is afgesproken dat de Bouwplaats-ID wordt ingevoerd. Dit identificatie-document, bijvoorbeeld een pasje, moet illegale arbeid, sociale dumping en schijnconstructies tegen gaan. Het moet zorgen dat cao’s en verplichtstelling voor het pensioenfonds beter te controleren zijn en het moet beter inzicht geven in diploma’s en certificaten van werknemers en ZZP’ers. De cumelasector valt niet onder de cao Bouw, maar als onderaannemers komen ze op veel bouwplaatsen en krijgen daarom toch te maken met de Bouwplaats-ID.

De zaal reageerde erg kritisch op het idee van deze pas. Levert het juist niet meer administratieve lasten op? Veel bouwplaatsen waar cumelabedrijven werken hebben geen hek, hoe loopt dan de identificatie? Wat te doen als je op een dag veel kleine klusjes hebt? Hoe ga je om met payrollers en gedetacheerde mensen van uit de gemeentelijke kaartenbak? De aanwezigen gingen met veel waardevolle informatie naar huis. In de bijlage van dit bericht vindt u de presentatie van de CUMELA Inspiratiedagen.

De toezegging is gedaan dat de leden van CUMELA Nederland hun inbreng zullen hebben de gebruikersgroep. Riet Zweistra en Jan van der Leij van CUMELA Nederland nemen, om de belangen van de sector te behartigen, intussen deel aan de Klankbordgroep.

Auteur: Jan van der Leij