Wat is eigenlijk PSA?

18 juli 2018
Onder psychosociale arbeidsbelasting of kortweg PSA wordt verstaan de stress in de werksituatie die wordt veroorzaakt door werkdruk, maar ook door zaken als seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld en pesten.

In de bijlage leest u het CUMELA Exclusiefartikel.

Auteur: Ira van Dijk
Bron: Stigas