Onderhoud zonder ongelukken

13 oktober 2016
Na het drukke seizoen komt er weer tijd voor het onderhoud van de machines. Om een goede en veilige werking van de machines te garanderen, is periodiek onderhoud noodzakelijk. Het jaarlijkse onderhoud voorkomt ook het stilvallen van machines in de periodes waarin ze vol aan de bak moeten. Tijdens onderhoudswerkzaamheden liggen er verschillende risico’s op de loer. De belangrijkste zijn beknelling, lichamelijke belasting, schadelijk geluid en blootstelling aan schadelijke stoffen.
Draag bij onderhoud de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

In de bijlage leest u het CUMELA Exclusiefartikel.

Auteur: Peter Bredius
Bron: Stigas