Long Alliantie Nederland lanceert e-learning ‘signaleren beroepslongziekten’

30 januari 2019
Luchtweg- en longproblemen kunnen worden veroorzaakt of verergerd door blootstelling aan stoffen op het werk. Bij ongeveer 15% van de patiënten met Astma en COPD en 25% van de patiënten met longkanker spelen werkgerelateerde factoren een rol. Patiënten hebben zelf echter niet altijd door dat hun klachten veroorzaakt worden of verergeren door stoffen op het werk, en geven dit daarom ook niet aan. Vroege signalering kan klachten of verergering van klachten voorkomen. Zorgverleners leren in de e-learning van Long Alliantie Nederland de juiste vragen te stellen bij signalering.

Zorgverleners spelen in de signalering een belangrijk rol, door naar het werk van de patiënt te vragen. In de e-learning ‘Signaleren beroepslongziekten’ leren artsen en andere zorgverleners welke vragen zij kunnen stellen om werkgerelateerde problematiek vast te stellen, wat nodig is om patiënten hierbij op een goede manier te begeleiden en welke verwijsmogelijkheden er zijn. 

De e-learning is gratis te verkrijgen via de webshop van Bohn Stafleu van Loghum (BSL) en is bedoeld voor huisartsen, longartsen, bedrijfs- en verzekeringsartsen, longverpleegkundigen, longfunctieanalisten, praktijkverpleegkundigen en -ondersteuners, arboverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. 

CUMELA Nederland ondersteunt dit initiatief van harte.

Auteur: Ira van Dijk