Week van de RI&E

12 juni 2018
Beperk verzuim en verloop, begin bij de RI&E. De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). Deze duurt van 11 tot 15 juni 2018.

Diverse organisaties geven dit jaar voor de 4e maal aandacht aan de Week van de RI&E. Inmiddels voor veel mensen een bekend begrip, veiligheid en motivatie in het werk zijn belangrijke zaken om aandacht aan te besteden. Vooral in deze tijd van schaarste op de arbeidsmarkt kan dit uw bedrijf net dat beetje meer geven waardoor men graag bij u aan het werk gaat en blijft.

Voor o.a. CUMELA Nederland biedt bijvoorbeeld Stigas een leuke attentie aan bij een nieuw af te nemen RI&E. Wie zich aanmeldt voor een RIE van Stigas en deze laat toetsen door een adviseur, ontvangt gratis een bedrijfsverbanddoos BHV, goedgekeurd door het Oranje Kruis. 

Deze en meerdere acties zijn te vinden op de website www.weekvanderie.nl.

Auteur: Ira van Dijk