Flink hogere boetes. Het ontbreken van een RI&E wordt strenger bestraft

8 maart 2019
De boetes voor het niet naleven van de Arbowet gaan omhoog. De Inspectie SZW (de vroegere Arbeidsinspectie) krijgt de bevoegdheid om direct een boete op te leggen als zij constateert dat een bedrijf niet beschikt over de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), inclusief het plan van aanpak. Op dit moment mag de Inspectie SZW bij het niet naleven van de Arbowet in eerste instantie alleen een eis stellen of een waarschuwing geven.

In de bijlage leest u het CUMELA Exclusiefartikel.

Auteur: Ira van Dijk
Bron: Peter Bredius, Stigas