Bent u klaar voor de nieuwe Arbowet?

12 juni 2018
Op 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ingegaan. De overgangsregeling van 1 jaar eindigt op 1 juli 2018. Is uw bedrijf er klaar voor? Doe voor de zekerheid onderstaande check. Ook wanneer u seizoenswerkers inhuurt, zijn er pasklare mogelijkheden.

Stap 1: Check het basiscontract met uw arbodienst
Bent u aangesloten bij Colland? Neem dan stap 1 helemaal door. Het laatste punt (gratis preventiespreekuur voor uw medewerkers) is al wel voor u geregeld.

Vanaf 1 juli a.s. moet in het basiscontract met uw arbodienst staan:

  • de bedrijfsarts kan iedere werkplek bezoeken;
  • de bedrijfsarts heeft een klachtenprocedure;
  • de bedrijfsarts werkt nauw samen met de preventiemedewerker en de OR, personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende medewerkers;
  • de bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen;
  • de bedrijfsarts meldt beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten;
  • uw medewerkers kunnen gratis naar het preventiespreekuur van de bedrijfsarts.

Staan deze zaken er niet (allemaal) in?
Pas dan de afspraken met uw arbodienst aan. Voor lopende contracten met een arbodienst of bedrijfsarts geldt een overgangstermijn van 1 jaar. Contracten die op of na 1 juli 2017 worden gesloten voldoen direct aan de nieuwe wettelijke vereisten. Of sluit het pakket Grip op verzuim van Stigas af; dan weet u zeker dat u goed zit.

Stap 2: Maak aanvullende afspraken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging
Vanaf 1 juli a.s. krijgt de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging instemmingsrecht bij de benoeming van de preventiemedewerker.

  • Zet het onderwerp ‘preventiemedewerker’ op de agenda van de ondernemingsraad.
  • Overweeg uw preventiemedewerker de training Preventiemedewerker van Stigas aan te bieden, aangepast aan de nieuwe wetgeving. Zo is uw preventiemedewerker perfect voorbereid op zijn taak.

Stap 3: Second opinion
Vanaf 1 juli a.s. hebben medewerkers recht op een second opinion als zij twijfelen aan het advies van de arbodienst over veilig en gezond werken. Dit staat los van het deskundigenoordeel van UWV bij onenigheid over de verzuimbegeleiding. Er is nog onzekerheid en discussie over de manier waarop deze second opinion in de praktijk moet worden uitgevoerd. Zodra daar meer over bekend is, informeren wij u hierover.

Seizoenswerkers (tip)
Speciaal voor zelfstandig ondernemers die geen vaste medewerkers in dienst hebben, maar gedurende een korte periode gebruik maken van tijdelijke seizoenswerkers, heeft Stigas een pakket samengesteld waarmee u aan de wettelijke verplichtingen kunt voldoen en veilig en gezond werken bevordert.
 

Auteur: Ira van Dijk
Bron: Stigas