Arbeidsongeschikt en toch werken?

30 juni 2015
In de dagelijkse praktijk hebben werkgevers te maken met zieke werknemers. Steeds vaker krijgen we bij CUMELA de vraag of van een werknemer mag worden gevraagd dat hij, ondanks zijn arbeidsongeschiktheid, werkzaamheden binnen het bedrijf verricht.

In de bijlage leest u het CUMELA Exclusiefartikel.

Auteur: Ruben Hartog
Bron: CUMELA Verzekeringen