PERSBERICHT Brandstofprijs stijgt flink sinds 2009

16 juli 2010
NIJKERK, 15 juli 2010 – De brandstofprijs is het laatste anderhalf jaar fors gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van brancheorganisatie CUMELA Nederland. De gemiddelde dieselprijs (EN 590) is sinds begin 2009 met 27,4% gestegen*.

Brandstofkosten vormen een belangrijke kostenpost voor cumelabedrijven. CUMELA Nederland schat in dat de cumelasector nog onvoldoende rekening heeft gehouden met deze stijging omdat deze geleidelijk heeft plaatsgevonden.

Brandstof fors duurder
CUMELA Nederland komt tot deze conclusie komt op basis van dieselprijzen van diverse brandstofleveranciers. Na de forse daling van de brandstofprijs als gevolg van de snelle terugval van de economie in de tweede helft van 2008 is de brandstofprijs sinds 2009 weer bezig met een opmars. In de periode januari 2009 tot en met december 2009 is de gemiddelde brandstofprijs gestegen met 10,3% **. De eerste helft van 2010 is de brandstofprijs verder gestegen met 15,6% ***.

Extra effect door afbouwen energiebelasting
Voor bedrijven die meer verbruiken dan 153.000 liter gasolie op jaarbasis wordt sinds 2008 de teruggaafregeling van energiebelasting ieder jaar afgebouwd met 3 cent per liter. Dit is in de ontwikkeling van de bovengenoemde brandstofkosten niet meegenomen, maar kan op de werkelijke kostprijs van het individuele bedrijf, dat meer verbruikt dan 153.000 liter, een groot effect hebben.

Gevolgen voor de cumelasector
De brandstofkosten vormen een belangrijk deel van de bedrijfskosten, ongeveer 10%.

CUMELA Nederland schat in dat de cumelasector nog onvoldoende rekening heeft gehouden met de stijging van de brandstofprijzen zeker gezien de lastige marktsituatie. Het is lastig te voorspellen hoe de dieselprijs zich verder dit jaar zal gaan ontwikkelen. Hannie Zweverink, directeur belangenbehartiging van CUMELA Nederland zegt het volgende hierover: “De stijging is zo geleidelijk verlopen dat het sluipenderwijs een effect op het bedrijfsresultaat heeft als bedrijven hier geen rekening mee houden.”

* berekening als volgt: (131,4 - 103,1)/103,1=27,4%
** berekening als volgt: (113,7 - 103,1)/103,1=10,3%
*** berekening als volgt: (131,4 - 113,7)/113,7=15,6%

Meer inlichtingen kunt u inwinnen bij:

Hannie Zweverink

T (033) 247 49 00
E hzweverink@cumela.nl

CUMELA Nederland is de brancheorganisatie voor specialisten in groen, grond en infra. Een sector die zich ontwikkelt naar 3.000 cumelabedrijven met 30.000 medewerkers en een omzet van 3,3 miljard. Cumelabedrijven zijn met modern materieel en vakkundige medewerkers actief in, op en met grond: in agrarisch loonwerk, openbaar groen, grond-, weg- en waterwerk, meststoffendistributie of combinaties daarvan. Gemeenschappelijke kenmerken zijn: professioneel, innovatief en deskundig. CUMELA ondersteunt hen met uitgebreide dienstverlening in de vorm van algemene belangenbehartiging, op maat gesneden ondernemersadviezen, actieve begeleiding bij bedrijfsprocessen, branchegerichte verzekeringspakketten en adequate voorlichting. Bij CUMELA werken 60 mensen.

Auteur: Maurice Steinbusch
Bron: CUMELA Nederland 15 juli 2010