Nog geen verbod asbestdaken

4 juni 2019
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor het verbod op asbestdaken verworpen. De Eerste Kamer is voor een verbod maar vindt een verbod per 2028 te overhaast.

Op dinsdag 4 juni, de dag van de stemming in de Eerste Kamer, stelde Staatsecretaris Van Veldhoven in een handreiking nog voor een verbod per 2028 i.p.v. 2025 te laten ingaan. Verder was er een mogelijkheid voor gemeenten om uitstel te krijgen tot 2030 en was er fonds beschikbaar voor tegemoetkoming in de kosten voor particulieren. Dit baatte echter niet.
Volgens de Senatoren biedt het kabinetsplan mensen die hun dak moeten vervangen veel werk en hoge kosten. Er zouden ook te weinig mensen zijn die het werk kunnen uitvoeren.

Het is onduidelijk of en wanneer er nu een verbod komt op asbestdaken. De stemming vond plaats op de laatste dag van de huidige Senaat. Naar aanleiding van de verkiezingen wisselt de samenstelling van de Eerste Kamer.

 

 

Auteur: André de Swart