Toolbox

Voorlichting en instructie

Datum: 1 februari 2009
Laatst bijgewerkt: 24 maart 2020
Door: Corina van Zoest-Meester
Vanuit de Arbowet is de werkgever verplicht om de werknemer goed voor te lichten over het werk dat hij of zij uitvoert en over de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die daaraan zijn verbonden. De medewerker is verplicht hieraan mee te werken. De werkgever moet de werknemer ook wijzen op maatregelen om risico’s te voorkomen of te beperken. De werknemer is verplicht deze instructies op te volgen.