duizendknoop bestrijden

Toolbox: Bestrijding van de Aziatische duizendknoop

Datum: 12 april 2022
Laatst bijgewerkt: 13 april 2022
Door: Corina van Zoest-Meester
De Aziatische duizendknoop is een plant met een sterke groeikracht. De wortelstokken en stengels kunnen schade veroorzaken aan dijken, gebouwen, leidingen en wegen. Ook verdringt de plant andere planten en dieren.
duizendknopen
Hoe herken je de Aziatische duizendknoop

De Aziatische duizendknoop groeit in (midden)bermen, op spoordijken, op braakliggende terreinen, in bosranden en op beekoevers en kan wel vier meter hoog worden. In het voorjaar ontstaan veel nieuwe bamboeachtige rode stengels uit knopen op de wortelstokken. Hier komt de naam van de plant vandaan. De plant krijgt grote hartvormige bladeren met crème-witte bloemen in augustus. Tegen de winter sterven de bovengrondse delen af en overwinteren de diepe (tot drie meter) ondergrondse wortelstokken.

Hoe voorkom je verspreiding?

Uit stukjes wortelstok of stengel van kleiner dan één centimeter groeit een nieuwe plant. Zorg daarom dat je geen stukjes verspreidt via je machine of via het verplaatsen van grond. Zorg dat je weet hoe de duizendknoop eruitziet. Controleer voor je aan de slag gaat of je werkt in een gebied waar de duizendknoop groeit.

Bij maaiwerkzaamheden:

 • Klepel de plant niet en houd drie meter afstand van de plant. Maak in het donker gebruik van GPS-locaties van de plant. Houd rekening met afwijkingen.

Als de Aziatische duizendknoop zelf moet worden gemaaid, geldt het volgende:

 • Gebruik een maai-zuigcombinatie, een maaibalk met afvang of een bosmaaier met zaagblad.
 • Maak je machine ter plekke schoon en voer maaisel afgedekt af naar een erkende verwerker.

Uitgraven duizendknoop:

 • Zorg dat de graafmachine zoveel mogelijk op asfalt, rijplaten of verhardingen staat.
 • Graaf gecontroleerd af in lagen van dertig centimeter, totdat je geen wortelresten meer ziet. Graaf dan nog eens dertig centimeter extra weg.
 • Voorkom verstuiven of verwaaien van de grond. Dek de grond af, gebruik afsluitbare big bags of gebruik een afgesloten container. De grond moet worden afgevoerd naar een erkende verwerker.
 • Vermeng besmette grond niet met schone grond

Tips en vuistregels

 1. Controleer of er Aziatische duizendknoop groeit op de plek waar je aan het werk gaat. Meld nieuwe groeilocaties bij je werkgever en plaats een markering op drie meter van de laatst zichtbare plant.
 2. Zorg dat je geen duizendknoop maait. De plant moet worden weggeknipt.
 3. Voorkom verspreiding via je machine en jezelf. Reinig banden, traptreden en zolen voordat je het terrein met duizendknoop verlaat.
 4. Laat stengels nooit in het water terecht komen. Hieruit groeit stroomafwaarts langs de oever een nieuwe plant.
 5. Voorkom verspreiding via groenafval. Voer resten van planten en wortels af als restafval, laat het thermisch verwerken of breng het naar een BVOR-gecertificeerde composteerder.
 6. Laad besmette grond direct op of dek die af. Voer die op de juiste wijze af.

Meer informatie

Veel meer informatie is te vinden in het Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen.