Graafmachine

Zo voorkom je gezondheidsschade door uitlaatgassen van dieselmotoren

Datum: 27 juli 2021
Laatst bijgewerkt: 4 augustus 2021
Door: Corina van Zoest-Meester
Uitlaatgassen van dieselmotoren vormen een serieus gevaar voor de gezondheid. Wij spraken preventieadviseur Peter Bredius van Stigas over de risico’s en vroegen naar zijn tips voor de cumelasector.

Kun je aangeven wat precies het probleem is met dieselmotoren?
Bij proefdraaien, warmdraaien, in- en uitrijden van binnenruimten zoals de werkplaats of werktuigenloods is er kans op inademen van uitlaatgassen van dieselmotor aangedreven voertuigen. De uitstoot van dieselmotoren (DME) staat op de lijst van kankerverwekkende stoffen.

Zijn er alternatieven voor machines met dieselmotoren?
Ook bij GTL-diesel (‘Gas-to-Liquid’) of biodiesel is nog sprake van blootstelling aan DME. Nieuwe dieselmachines zijn voorzien van schonere motoren waardoor de uitstoot van DME onder de huidige grenswaarde (10 microgram per kubieke meter) ligt. Een beter alternatief is de elektrische heftruck of in de toekomst machines met een waterstof aandrijving.

Wat zegt de arbowetgeving hierover?
De  Arbowet verplicht risico’s bij de bron aan te pakken dus diesel motoren uitfaseren en kijken naar waterstof of elektrische aandrijvingen.

Wat kun je verder als werkgever doen?

  • Werk met dieselmotoren nooit binnen, maar gebruik deze alleen buiten. 
    Let op! Ook in buitensituaties mogen medewerkers niet bloot staan aan DME. Bronaanpak om blootstelling aan kankerverwekkende stoffen zoals DME, is ook in buitensituatie een verplichting. In de toekomst zullen alleen nog elektrische trilplaten en grondstampers toegestaan zijn.
  • Gebruik bronafzuiging op de uitlaat bij machines die inpandig proefdraaien.
  • Laat machines niet onnodig draaien. Warmdraaien is niet nodig.
  • Zorg voor duidelijke werkafspraken over het niet onnodig laten draaien van machines en het niet starten van dieselvoertuigen als er andere personen in die binnenruimte aanwezig zijn.
  • Bied de medewerkers een preventief medisch onderzoek (PMO) aan.

En tenslotte, kijk ook in de arbocatalogus. Hierin staan meer praktische tips. En heb je daarna nog vragen, neem contact op met Peter Bredius.  Peter is preventieadviseur en Hoger Veiligheidskundige bij Stigas en gespecialiseerd in de sector groen, grond en infra.