Kenteken

Wetsvoorstel registratie en snelheidsverhoging (land)bouwvoertuigen naar Tweede Kamer

Datum: 12 april 2019
Laatst bijgewerkt: 20 maart 2020
Door: Hero Dijkema
Het nieuwe wetsvoorstel voor de registratie van en snelheidsverhoging voor (land)bouwvoertuigen is op 11 april jl. naar de Tweede Kamer gestuurd. Alle bestaande landbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid moeten voor 20 mei 2020 zijn geregistreerd bij de RDW. Nieuw verkochte (land)bouwvoertuigen krijgen vanaf de invoeringsdatum van de wet direct een kentekenplaat.

Nu de regering het nieuwe wetsvoorstel naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, kan deze het wetsvoorstel gaan behandelen en erover gaan stemmen. Als het wetsvoorstel door de Tweede Kamer wordt aangenomen, moet deze vervolgens nog door de Eerste Kamer.

Inwerkingtreding van de wet is voorzien in het najaar van 2019. De periode waarbinnen bestaande (land)bouwvoertuigen moeten worden geregistreerd is wel kort; voor 20 mei 2020 moet dit zijn afgerond. De belangrijkste zaken die het wetsvoorstel staan hier op een rij.

Snelheidsverhoging
De maximumsnelheid voor (land)bouwvoertuigen gaat van 25 naar 40 km/u. Voertuigen die harder willen rijden dan 25 km/u, moeten een kentekenplaat voeren.

Registratie en kentekening
Bestaande (land)bouwvoertuigen
(Land)bouwvoertuigen die op de openbare weg rijden zijn registratieplichtig en dat betreft dan:

  • alle landbouwtrekkers
  • alle MMBS’en (zelfrijdende machines, dus ook alle grondverzetmaterieel)
  • alle getrokken materieel wat boven 25 km/h kan én mag rijden is registratieplichtig
  • uitzondering registratieplicht: voertuigen waarvoor geen T-rijbewijsplicht is (< 1,30 m breed en specifieke werktuigfunctie

De registratie van bestaande (land)bouwvoertuigen moet voor 20 mei 2020 zijn afgerond.

Alle (land)bouwvoertuigen die registratieplichtig zijn, worden stapsgewijs kentekenplichtig:

  • Bij sneller rijden dan 25 km/h is een kentekenplaat verplicht
  • Bij grensoverschrijdend verkeer is een kentekenplaat verplicht
  • Bij ontheffing voor afmetingen of massa is een kentekenplaat verplicht
  • Getrokken materieel zonder registratieplicht voert een witte volgplaat.

De stapsgewijze kentekenplicht is echter wel eindig. Vanaf 1 januari 2025 moeten alle bestaande (land)bouwvoertuigen een kentekenplaat voeren op de openbare weg.

(Land)bouwvoertuigen die niet (lees: nooit) op de openbare weg komen, zijn niet registratieplichtig en niet kentekenplichtig, ook niet vanaf 1 januari 2025.

Nieuwe (land)bouwvoertuigen
Alle nieuwe (land)bouwvoertuigen zijn registratieplichtig en zijn kentekenplichtig vanaf ingangsdatum van het wetsvoorstel.
Alle landbouwtrekkers en de nieuwe categorie mobiele machines (komt in de plaats van MMBS), aanhangwagens voor transport en getrokken werktuigen zijn bij aflevering al geregistreerd bij RDW en hebben een kentekenbewijs en een kentekenplaat. 
De registratie van de nieuwe (land)bouwvoertuigen gebeurt op basis van het goedkeuringscertificaat; een Certificaat van Overeenstemming (CvO) of een individueel goedkeuringscertificaat.
De eigenaar/koper hoeft niets te doen. Alle nieuwe (land)bouwvoertuigen worden daarmee toegelaten tot de weg en de gebruiker weet dat het voertuig voldoet aan de voertuigeisen en dus een veilig voertuig is.

APK-plicht
De APK-plicht geldt alleen voor landbouwtrekkers met een constructiesnelheid van meer dan 40 km/h. MMBS’en, MM’s en getrokken materieel vallen niet onder de APK-plicht.

Er komt wel een uitzondering van de APK-plicht voor:

  • Snelle landbouwtrekkers die hoofdzakelijk voor land- en bosbouwwerkzaamheden worden ingezet op het terrein waar zulke activiteit plaatsvindt. Deze uitzondering geldt voor agrariërs die hun snelle tractor uitsluitend voor het eigen bedrijf inzetten.
  • Dit is een nationale uitzondering; wanneer Nederlandse landbouwtrekkers in bijvoorbeeld Duitsland rijden, is APK-plicht wel noodzakelijk(passage over nationaal grondgebied). Wanneer er andere activiteiten zoals loon- en grondverzet worden ontplooid, dan geldt de uitzondering niet; dit is geen uitsluitend agrarisch gebruik.


Centraal ontheffingenloket
Er komt een centraal loket voor de aanvraag van ontheffingen voor te grote of te zware landbouwvoertuigen bij de RDW. De afgegeven ontheffingen zullen geldig zijn in heel Nederland en voor alle wegbeheerders. Sommige wegbeheerders zijn nu bezig om de wegen in kaart te brengen, die zij openstellen voor brede (land)bouwvoertuigen  tot 3,50 m breed. Ontheffingsplichtige (land)bouwvoertuigen moeten altijd een kentekenplaat voeren.