laura

Wellant college, Citaverde college en Helicon willen fuseren

Datum: 29 mei 2020
Laatst bijgewerkt: 29 mei 2020
Door: Herma van den Pol
Ook Wellant college, Citaverde college en Helicon kondigen aan te willen fuseren. Eerdere deze week maakten Aeres en Nordwin college al bekend te gaan fuseren, waarmee er vanaf schooljaar 2021 mogelijk twee grote, groene onderwijsinstellingen ontstaan.

De drie gezamenlijke onderwijsinstellingen, met in totaal 53 vestigingen verspreid over het midden en zuiden van Nederland, maken bekend te willen fuseren. Ze moeten daarvoor nog wel goedkeuring krijgen. Met deze plannen geven ze invulling aan de doelen uit de ontwikkelagenda groen onderwijs 2016-2025. Een beslissing die volgens de onderwijsinstellingen ingegeven wordt door kracht. "Alle drie de instellingen bieden kwalitatief goede opleidingen aan en zijn financieel gezond", aldus de drie organisaties in een brief die ze rondstuurden. 

Gaan de opleidingen samen dan wordt dit een van de grootste, groene onderwijsorganisatie van Nederland. Samen ontvangen ze namelijk ruim 21 duizend leerlingen. Het werkterrein van de scholen beslaat het deel van Nederland onder de lijn Naarden, Amersfoort en Velp. Aeres en Nordwin College die eerder aankondigden te gaan fuseren ontvangen ruim 15 duizend leerlingen en nog eens 17 duizend cursisten.

Onderwijs vernieuwen
Beide stellen dat het samengaan van de instellingen geen gevolgen heeft voor de kleinschaligheid die het kenmerk is van mbo-opleidingen. Zo geven Citaverde, Wellant en Helicon aan dat het juist zorgt voor de instandhouding van toegankelijk en fijnmazig vmbo-onderwijsaanbod in de regio's. Ook heeft het een positief effect op het aanbod (specialistische) groene mbo-opleidingen in aansluiting op het bedrijfsleven in de regio. Andere voordelen zijn er op het gebied van de kwaliteit en doorontwikkeling van het lespakket. Waarbij de scholen grote ambities laten zien richting de toekomst en ze het blauw-groen onderwijs verder willen vernieuwen.  

Als de scholen goedkeuring krijgen voor de fusie is het streven om op 1 januari samen te gaan en een nieuwe naam aan te kondigen. Pas in het schooljaar 2021 gaan ze dan van start als één organisatie.