bouwplaats

Volle personenbusjes en grotere groepen mogen weer

Datum: 25 juni 2020
Laatst bijgewerkt: 25 juni 2020
Door: Jacqueline Tuinenga
De coronamaatregelen zijn 24 juni weer verder versoepeld. Dat resulteert erin dat vanaf 1 juli binnen weer honderd mensen bij elkaar mogen komen, buiten groepen tot 250 mensen weer mogen, maar ook dat personenbusjes weer vol mogen zitten.

Woensdag 24 juni heeft minister-president Mark Rutte nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. De belangrijkste boodschap blijft echter onveranderd: houd 1,5 meter afstand. De versoepelingen die op 1 juli ingaan gaan onder meer over de omvang van de groep mensen die bij elkaar mogen komen.

Er zijn twee categorieën te onderscheiden in de versoepelingen: activiteiten binnen en activiteiten buiten.

Binnen: 

  • Houd 1,5 meter afstand
  • Maximaal 100 personen aanwezig als dit qua ruimte kan.

Als er vooraf een checkgesprek plaatsvindt en vooraf gereserveerd wordt is het aantal personen niet gemaximeerd.

Buiten

  • Houd 1,5 meter afstand
  • Maximaal 250 gasten zijn mogelijk, waarbij het niet nodig is een zitplaats te reserveren, een checkgesprek te houden of te reserveren. Staan mag ook.
  • Voor de terrassen van de horeca geldt wel dat een zitplaats beschikbaar moet zijn.

Als er voldoende zitplaatsen zijn, er gereserveerd wordt en er een checkgesprek plaatsvindt is er geen maximaal aantal gasten.

Dit betekent dat een BBQ met het personeel vanaf 1 juli ook weer tot de mogelijkheden behoort.

Meer passagiers
Er is nog een andere, voor onze sector relevante, versoepeling bekend gemaakt. Zo mogen in personenbusjes en eigen auto alle zitplaatsen weer worden benut, ook door mensen die niet tot één huishouden behoren. Voorwaarde is wel dat er een mondkapje moet worden gedragen en er vooraf een checkgesprek wordt gevoerd.

Wat is een checkgesprek?
In een checkgesprek wordt vooraf gevraagd of de persoon klachten heeft. Het gaat om verkoudheidsklachten zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, maar ook klachten zoals hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).

Wat blijft?
Deze inmiddels standaard geworden adviezen blijven: beperk sociale contacten, vermijd grote groepen, blijf thuis bij klachten en laat je testen, was je handen regelmatig, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, schud geen handen en gebruik papieren zakdoekjes.