Vervoersverbod

Vervoersverbod door vogelgriep in Altforst

Datum: 29 oktober 2020
Laatst bijgewerkt: 30 oktober 2020
Door: Hans Verkerk
In Altforst is bij een bedrijf met vleeskuikenouderdieren vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep (H5N8). Het is verboden om in deze regio mest te distribueren en aan te wenden.

Landbouwminister Schouten heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Altforst. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Een kaartbeeld met het 10 km-gebied vind je via deze link.

Alle huidige landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht, blijven onverkort van kracht.

Mestdistributie en -aanwending verboden
Het is verboden mest van gevogelte te vervoeren of aan te wenden in dit 10-kilometergebied. Doorgaand vervoer van mest door het gebied is toegestaan, indien het vervoer plaatsvindt via een autosnelweg en in die gebieden niet wordt gestopt. 


Van gemengde veebedrijven waar ook gevogelte commercieel gehouden wordt, mag alleen de mest van dieren - anders dan gevogelte - vervoerd of aangewend worden volgens een goedgekeurd hygiëneprotocol.

Landelijke maatregel
Het is in heel Nederland verboden om mest of strooisel te vervoeren naar of van bedrijven die commercieel eenden of kalkoenen houden, tenzij dit vervoer plaatsvind met een goedgekeurd hygiëneprotocol

Van veebedrijven waar geen commercieel gehouden gevogelte aanwezig is, mag de mest vervoerd en aangewend worden.

Bekijk hier de kaart van het vervoersverbod

Het hygiëneprotocol