Vacature bestuursvoorzitter Zuid-Holland

Vacature: bestuursvoorzitter Zuid-Holland

Datum: 14 juli 2021
Laatst bijgewerkt: 14 juli 2021
Door: Kim van der Gaag
Wij staan met onze leden voor een sterke en gezonde cumelasector. Een sector waarin ruimte is voor vernieuwing, waar innovatie omarmd wordt en waar ondernemers geen belemmeringen ondervinden. Die maatschappij breed herkend, gewaardeerd en geaccepteerd wordt. Daar staan we voor en daar werken we hard aan. Samen met iedereen die daar ook voor staat, in en om de sector.

Om dit voor elkaar te krijgen werkt Cumela met landelijke, regionale en op werkveld georiënteerde besturen. Deze besturen worden gevormd door ondernemers en zij worden ondersteund door medewerkers van Cumela. Het regionale bestuur onderhoudt contact met provincie Zuid-Holland, wegbeheerders, waterschappen, zorgt voor regionale belangenbehartiging en verbindt leden met elkaar.

Voor het regionale bestuur provincie Zuid-Holland is deze vacature ontstaan. Op dit moment be
staat het bestuur uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en vier bestuursleden.

Wat ga je doen?
Als lid van Cumela ben je trots op de cumelasector en de organisatie en draag je dat graag uit. Organiseer je graag met jouw regionale bestuur een inspiratievolle Contactdag en neem je indien wenselijk deel in provinciale werkgroepen.

Wat vragen wij van jou?
Je fungeert als ambassadeur voor de Cumela organisatie. Naast beschikbaarheid en tijd vragen wij om kennis van de sector, toegang tot een netwerk en behartig je met plezier regionale belangen.  Ook vinden we het belangrijk dat je kansen en bedreigingen in de sector signaleert en benoemt. Eigenschappen die hierbij passen zijn: praktisch, initiatiefrijk, integer, besluitvaardig, analytisch, communicatief en samenwerken.

Als voorzitter stimuleer je tegenspraak om zo tot het beste besluit te komen. Verwachten wij dat je de agenda samenstelt, jezelf voorbereidt en de vergadering leidt en samenvat. Ook bevorder je een goede taakverdeling binnen het bestuur en kun je het bestuur én onze leden inspireren.


Hoeveel tijd kost het je?
Om je een indicatie te geven van de diverse werkzaamheden zetten wij hieronder uiteen hoeveel tijd je functie als bestuurslid gaat kosten:
•    Regionale bestuursvergaderingen (5 keer per jaar 3-4 uur)
•    Bestuurdersdagen (2 keer per jaar)
•    Lid verenigingsbestuur (3 dagdelen per jaar en 1 hele dag)
•    Bestuurderstrainingen (2-3 per jaar)
•    Inspiratiedagen (minimaal 1 van de 2 dagen)
•    Algemene Ledenvergadering (1 dag)
•    Contactdag Provincie (1 dag)
•    Studieclubavonden (2-3 avonden)
•    Open dagen, recepties, jubilea in de eigen regio (2-3 keer per jaar) 


Wat krijg je ervoor terug?
Je ontvangt een vacatie- en kilometervergoeding per vergadering en vergroot je netwerk van collega's en stakeholders binnen en buiten onze sector. Je denkt én werkt mee aan de profilering van jouw sector op regionaal niveau. En je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling door middel van trainingen op het gebied van gespreks- en presentatietechnieken en communicatieve vaardigheden.