Coronavirus

Update: strengere regels voor werken in groepen

Datum: 6 november 2020
Laatst bijgewerkt: 17 november 2020
Door: Jacqueline Tuinenga
Dinsdag 3 november is er een aanscherping gekomen op de regels voor het samenkomen van groepen. Die mogen nu nog maar uit maximaal twee personen bestaan. Wat betekent dit voor cumelabedrijven?

Iets wat niet gewijzigd is en belangrijk is voor cumelabedrijven is dat in de noodverordening nog steeds is opgenomen dat het verbod op samenkomsten niet geldt voor: “samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van bedrijven, instellingen en andere organisaties, voor zover hun aanwezigheid in het gebouw beperkt blijft tot maximaal honderd personen per zelfstandige ruimte” Dit is van belang voor de medewerkers die niet thuis kunnen werken. Zij kunnen en mogen dus hun werk blijven doen. Voor kantoorpersoneel is het uitdrukkelijke verzoek om hen thuis te laten werken.

Zo zien de regels er voor de periode 3 tot en met 18 november uit

Groepen:

 • Ontvang thuis maximaal twee gasten per dag. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee
 • Binnen en buiten bestaat een groep uit maximaal twee personen van verschillende huishoudens.
 • Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen.
 • Bij uitvaarten geldt vanaf 9 november een maximum van dertig personen.
 • Bij huwelijksvoltrekkingen geldt een maximum van twintig personen
   

Het dagelijks leven:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis, ook tijdens feestdagen.
 • Vermijd niet-noodzakelijke reizen.
 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Draag vanaf dertien jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.
 • In het voortgezet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.
 • Alle publiek toegankelijke locaties zijn gesloten. Zoals musea, theaters, sexclubs, casino's, bioscopen, pretparken, dierenparken, zwembaden en bibliotheken.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk.
  Uitgezonderd zijn:
   hotels voor hotelgasten, uitvaartcentra en luchthavens voorbij de security check en locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie.
 • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.
  • Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.
  • Warenmarkten blijven open.
 • Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol meer verkocht of bezorgd.
 • Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.
 • Evenementen (binnen en buiten) zijn verboden, met uitzondering van:
  • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties.
 • In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.
   

Wat nou als het in een werksituatie niet mogelijk is om minder dan vier mensen bij elkaar te laten werken?
In de noodverordening is daarover opgenomen dat het verbod op groepsvorming niet geldt voor ”beroep, bedrijf of vereniging, voor zover noodzakelijk voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties mits de groep niet groter is dan honderd personen.”

In principe dient iedereen anderhalve meter afstand van elkaar te houden. In de noodverordening staat: “Het is verboden zich in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf, zonder tot de dichtstbijzijnde persoon een afstand te houden van ten minste anderhalve meter.”

Uitzondering
Daarvoor geldt dus een uitzondering: beroepsbeoefenaars mogen, enkel wanneer het noodzakelijk is bij de uitoefening van hun beroep, met meer dan vier medewerkers samenwerken. Dus alleen als het niet mogelijk is anderhalve meter afstand te bewaren. Het advies is dan wel om een mondkapje te dragen en de tijd zo kort mogelijk te houden dat medewerkers op minder dan anderhalve meter afstand van elkaar werken.

De handreiking 'Werken tijdens de coronacrisis' van Cumela is nog steeds actueel. 

Wil je meer weten over de noodverordening? Informatie daarover vind je hier