Machinist

Update: Materieel-enquête bijgewerkt

Datum: 5 maart 2021
Laatst bijgewerkt: 5 maart 2021
Door: Toon van der Stok
Er is een nieuwe verbeterde versie van de grote materieel-enquête. Met deze enquête willen 22 brancheorganisaties, waaronder Cumela, in kaart brengen welke mobiele machines nu worden gebruikt en wat de verwachte uitstoot is. Deze gegevens willen de organisaties daarna gebruiken om een haalbaar pad uit te zetten naar verlaging van de emissie in 2030.

Waarom meedoen aan de enquête?

De enquête wordt uitgevoerd door TNO, gefinancierd door de Rijksoverheid en uitgezet bij de leden van 22 brancheorganisaties. Na afronding van het onderzoek hopen deze partijen een goed beeld te hebben van het machinepark van de Nederlandse ondernemers. Dat kan dan als uitgangspunt dienen voor het nieuwe beleid om te komen tot haalbare emissiedoelstellingen.

Initiatiefnemer voor de enquête is Nico Willemsen, beleidsmedewerker bij Cumela. “Wij vinden dat je pas beleid kunt maken als je weet wat de uitgangssituatie is. Dan weet je echt hoeveel onze sector bijdraagt aan de CO2-emissie en kun je daar haalbare normen aan verbinden.” Hij roept bedrijven daarom op, om serieus met de enquête aan de gang te gaan. “Het kost zeker even tijd, vooral voor bedrijven met tientallen machines, maar het levert niet alleen ons, maar ook jezelf wat op. Na invullen van de enquête krijg je namelijk zelf ook een overzicht van de prestaties van je eigen machinepark en welke machines het meest vervuilend zijn. Daarbij wordt ook aangegeven wat mogelijk is als je alle machines zou vervangen door Stage V-machines. Dat geeft in elk geval een beeld van de verlaging van de stikstofuitstoot die mogelijk is.”

Invullen
De enquête kun je invullen door het Excel bestand bij dit bericht te downloaden. Daarna moet je alle mobiele machines langs lopen en de juiste gegevens verzamelen. Van belang is vooral het type, vermogen, bouwjaar, urenstand, emissieklasse, aantal draaiuren per jaar en brandstofverbruik per uur. Dit laatste zal vaak een schatting zijn, tenzij het brandstofverbruik per machine wordt bijgehouden.

Na het invullen kun je het bestand anoniem mailen naar TNO die het gebruiken om een totaaloverzicht van het mobiele machinepark van Nederland te maken. Na het invullen heb je zelf nog een machinelijst die je bijvoorbeeld ook kunt gebruiken voor het aanvragen van een kenteken. Daarnaast is er een overzicht van de milieuprestaties van het eigen machinepark.

Willemsen hoopt dat de cumelaondernemers in groten getale de enquête invullen. “Het helpt ons enorm bij de onderhandelingen met diverse overheden over de klimaatdoelstellingen, milieuzone's en het oplossen van een deel van de stikstofproblematiek. Dat is voor iedereen belangrijk omdat we zo haalbare normen kunnen krijgen waarbij we precies weten over welke machines we het hebben. Wij vragen dus al ons leden om hier een paar uur voor vrij te maken en zo ons te helpen om voor de sector een haalbaar pad uit te zetten.”

Download hier de materieel enquete

Invul instructies

Download het bijgevoegde Excelbestand en bewaar het op een vindbare locatie. Om het bestand te openen heb je minimaal Excel 2007 nodig. In het bestand zelf vind je meer specifieke invulinstructies per onderdeel.

Sla het bestand tijdens het invullen regelmatig op. Je kunt het bestand ook afsluiten om op een later moment verder te gaan met invullen.

Als de vragen zo compleet mogelijk zijn beantwoord, sla je het bestand nogmaals op. Vervolgens kun je het bestand anoniem uploaden via de volgende link:

https://www.dropbox.com/request/w9O8k46G7QUgbH4705C0

Let op: bij het uploaden wordt weliswaar gevraagd om een naam en emailadres, maar deze worden niet gecontroleerd. Je kunt zelfs een verzonnen naam en emailadres invullen (bijvoorbeeld “naam”, “[email protected]”). Als je al ingelogd bent met een eigen Dropbox account, log dan eerst even uit om alsnog anoniem het bestand te uploaden. Alleen TNO heeft toegang tot de bestanden.

Wanneer je vragen heb met betrekking tot het invullen of uploaden van de enquête, dan kun je mailen naar [email protected]. Ook wanneer je bijvoorbeeld meer tijd nodig hebt dan de voorgestelde termijn.

Benodigde tijd
De tijd die nodig is om de enquête in te vullen is erg afhankelijk van de omvang van het machinepark en welke gegevens van uw machines je al paraat hebt. Als je bijvoorbeeld een machinepark hebt van ca. 20 machines en je moet verschillende gegevens van de machines nog opzoeken, reken dan op ongeveer 1-2 uur. Wij zijn ons er van bewust dat dit een behoorlijke tijdsinvestering is. Middels het Excel-Dashboard in de enquête proberen wij je daarom direct nuttige informatie terug te geven zodat we samen ons inzicht in het machinepark in Nederland vergroten.