Sander van Meer

Stand van zaken BPL Pensioen

Datum: 19 december 2019
Laatst bijgewerkt: 10 maart 2020
Door:
"Wist je dat BPL Pensioen één van de oudste bedrijfstakpensioenfondsen van Nederland is?" Sander van Meer, teamleider Advies en Arbeidsmarkt gaat in op de actuele stand van zaken van het PBL pensioen. Eerder verscheen de column al in Grondig 10.

Al bijna 70 jaar verzorgt dit fonds de oudedagsvoorziening voor werknemers in de agrarische en groene sectoren, waaronder de cumelasector. BPL Pensioen behoort tot één van de grotere pensioenfondsen van Nederland. Met zo’n 20 miljard euro in kas wordt het pensioen verzorgd voor ruim 112.000 deelnemers en zo’n 70.000 gepensioneerden. Daarnaast zijn er bijna een half miljoen voormalige werknemers die ooit pensioen hebben opgebouwd (en daar nog recht op hebben).

Als ik deze cijfers lees, word ik me altijd weer erg bewust van het belang van pensioen. Nederland kent in internationale context een erg laag staatspensioen (AOW). Het is daarom belangrijk dat er door werkgevers en werknemers is gekozen voor een aanvullend pensioen. En juist dat staat de laatste tijd onder druk.

Het zal je niet zijn ontgaan dat BPL Pensioen (net al vele fondsen) er financieel slecht voor staat. Dit ondanks de sterke groei van het vermogen van het fonds (ter illustratie: in 2016 had BPL nog zestien miljard euro in kas, nu twintig miljard). Het probleem zit vooral in de wijze waarop BPL zijn verplichtingen moet waarderen. Met name door de lage rente valt die berekening ongunstig uit.

Na veel protest heeft minister Koolmees gelukkig ingezien dat de combinatie van de strenge rekenregels en lage rente tot onnodig kortingsgevaar leidt. Daarom heeft hij onlangs besloten dat fondsen meer tijd krijgen om hun financiële positie te verbeteren. Desondanks blijft de kans aanwezig dat PBL Pensioen vanaf 2021 de pensioenaanspraken moet korten.

Jacqueline Tuinenga gaat speciaal voor leden dieper in op de aanpassingen in de percentages. 

Meer informatie
Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met de Ondernemerslijn via tel: 033 - 247 49 99 of per e-mail [email protected]