EPR

Spoedoverleg met LNV over afval eikenprocessierups

Datum: 10 juli 2019
Laatst bijgewerkt: 6 maart 2020
Door: Nico Willemsen
Voller wordende containers met afval van de eikenprocessierups (EPR) leveren op korte termijn de grootste problemen op. Wat gaat er gebeuren? Daarover ging het spoedoverleg dat op initiatief van Cumela werd gehouden bij het ministerie van LNV. Alle betrokken partijen kwamen bij elkaar om te praten over een oplossing voor het afvalprobleem van de eikenprocessierups. Hoewel er geen acuut probleem voor de volksgezondheid is, zijn de partijen het erover eens dat urgentie nodig is. Men kiest voor een snelle, maar zorgvuldige aanpak waarbij de eerste prioriteit ligt bij de veiligheid van de burgers en de medewerkers van groenbedrijven en afvalverwerkers.

Korte termijn: verbranden of storten?
Tijdens het overleg werd al snel duidelijk dat het probleem dat zich nu voordoet vooral de steeds voller wordende afvalcontainers met losse zakken zijn die afvalverwerkers nu niet meer accepteren. Doordat het afval in stevige gesloten zakken in afvalcontainers zit, levert dit niet direct gevaar op voor de omgeving. Wel rekenen de groenbedrijven op een snelle oplossing.
Hoewel het huidige protocol deze manier van aanleveren toestaat, blijkt dit voor medewerkers van afvalverwerkers soms toch tot problemen te leiden. Dat moet uiteraard worden voorkomen. Daarom zoeken de partijen hiervoor naar een kortetermijnoplossing. Er zijn in Nederland 12 AfvalVerwerkingsInstallaties (AVI's). Er komt onderzoek naar welke AVI's nog wel bereid zijn, onder voorwaarden, deze containers te verwerken.
Het tweede spoor richt zich op afvalstortplaatsen. EPR-afval mag ook gestort worden op een stortplaats, als men daarvoor een speciale vergunning heeft. Uit een inventarisatie moet blijken of dat een reëel alternatief is. We verwachten hierop binnen enkele dagen antwoord te hebben, zodat het probleem voor deze zomer is getackeld

Lange termijn: welke verpakking?
De kern van het afvalprobleem is de manier waarop de EPR-resten worden verpakt. Niet iedere AVI heeft dezelfde mogelijkheden voor ontvangst van afval. EPR-resten moeten gescheiden van ander afval in de verbrandingsoven kunnen worden gebracht zonder dat de verpakking sneuvelt.
In een reguliere verwerking stort de afvalverwerker het afval in een bunker waarna een machinist met een grijper het afval in de trechter van de verbrandingsoven werpt. Plastic zakken kunnen dan stuk gaan waardoor de brandharen van de EPR zich kunnen verspreiden. Dit is de begrijpelijke reden waardoor veel AVI’s de deuren voor de EPR hebben gesloten.
Eén van de mogelijke alternatieven die wordt onderzocht, is het verpakken in hermetisch afsluitbare kunststof 60 l boxen of 200 l vaten. Die moet iemand vervolgens handmatig op een lopende band plaatsen. Helaas is er op dit moment maar één AVI in Nederland waar deze wijze van aanbieden technisch mogelijk is. Het is bovendien een dure oplossing. De aanwezige cumelaondernemer opperden het gebruik van big bags die geschikt zijn voor afvoer van asbest. Of deze praktische en betaalbare suggestie het gaat halen, moet verder onderzoek duidelijk maken.
Minister Schouten heeft vorige week opdracht gegeven om de leidraad, die dateert van 2013, te herzien. Ook werd vanochtend wel duidelijk dat het hoofdstuk over de verwerking van rupsresten moet worden aangepast. Voor de lange termijn zal verder onderzoek binnenkort uitwijzen welke verpakkingsmethode wordt voorgeschreven, zodat bij voorkeur alle AVI’s in het nieuwe seizoen het EPR-afval weer accepteren.

Constructief overleg
Omdat alle partijen doordrongen waren van de urgentie van het probleem, werden agenda's ‘leeg geveegd’ en vond er 10 juli een spoedoverleg plaats met de verantwoordelijke ambtenaren van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Op uitnodiging van Cumela waren daarbij vertegenwoordigd: het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD), het Kenniscentrum Eikenprocessierups, de Nederlands Vereniging voor Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB), Vereniging Afvalbedrijven en VHG. Beleidsmedewerker GWW bij Cumela, Nico Willemsen, nam ook een cumelalid mee die veel praktijkervaring heeft met de bestrijding van de eikenprocessierups. Tijdens het spoedoverleg heerste er een sfeer van wederzijds begrip en een gezamenlijke wens om met goede oplossingen te komen die voor álle partijen werkbaar zijn.

Vervolgoverleg
Dinsdag 16 juli komen de betrokken partijen weer bij elkaar. De mogelijkheden van de ‘kortetermijnoplossingen’ moeten dan duidelijk zijn en kunnen daarna worden gecommuniceerd met de groenbedrijven en afvalverwerkers.

Meer informatie
Heb jij nog vragen? Neem contact op met de Cumela Ondernemerslijn via tel: 033 - 247 49 99 of per e-mail [email protected].