Versnipperaar

Remeisen aan bestaande en nieuwe aanhangwagens vanaf 2017

Datum: 31 mei 2016
Laatst bijgewerkt: 27 januari 2021
Door: Hero Dijkema
Door de invoering van de Europese verordening 167/2013, die op 1 januari 2016 is ingegaan, worden er nieuwe remeisen aan nieuwe landbouwaanhangwagens gesteld. De snelheidsverhoging van 25 naar 40 km/h maakt dat er aanvullende eisen komen aan aanhangwagens waarmee harder dan 25 km/h wordt gereden. Er komt daarbij geen verplichting voor de opbouw van drukluchtremmen op bestaande aanhangwagens.

In de Regeling voertuigen staan de eisen waaraan voertuigen moeten voldoen om op de openbare weg te mogen rijden. Door de invoering van de Europese Verordening 167/2013 en de voorgenomen invoering van kentekenplicht in 2017 wordt de Regeling voertuigen hierop aangepast. Door het kenteken worden er straks zogenaamde datumgerelateerde eisen ingevoerd. Dat wil zeggen dat aan nieuwe aanhangwagens hogere eisen worden gesteld dan aan bestaande aanhangwagens.

Goed werkende remmen
Voor aanhangwagens die nu al in gebruik zijn, komen er eisen om veilig harder dan 25 km/h te mogen rijden. Er worden twee categorieën aanhangwagens achter (land)bouwvoertuigen onderscheiden; landbouwaanhangwagens (aanhangwagens voor transport) en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken (getrokken werktuigen op wielen).
De algemene eis is dat alle aanhangwagens met een massa van meer dan 3.500 kg, voorzien moeten zijn van een goed werkende reminrichting. Deze eis geldt nu ook al en hangt niet af van hoe hard er gereden wordt.
Voor aanhangwagens met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 25 km/h, ofwel als men er harder dan 25 km/h mee wil rijden, komen er aanvullende eisen in vergelijking met de huidige Regeling voertuigen. Als er met bestaande aanhangwagens niet harder dan 25 km/h wordt gereden, dan verandert er niets ten opzichte van de huidige remeisen.

Losbreekreminrichting
Voor alle aanhangwagens (zowel transportaanhangwagens als getrokken machines), voorzien van remmen en met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 25 km/h, is een nieuwe eis dat deze een goed werkende losbreekreminrichting moeten hebben. Bij het eventueel losraken van de aanhangwagen moet deze automatisch worden afgeremd. Aanhangwagens zonder losbreekreminrichting krijgen anders geen eigen kenteken. Alleen met aanhangwagens met een eigen kenteken mag er maximaal 40 km/h worden gereden. Met een aanhangwagen zonder eigen kenteken mag er niet sneller dan 25 km/h worden gereden.

Bestaande aanhangwagens
Bestaande verwisselbare getrokken uitrustingsstukken (getrokken machines), met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 25 km/h, moeten een goed werkende reminrichting hebben als de som van technische toegestane maximummassa’s van de assen in totaal meer is dan 3.500 kg. Praktisch gesproken dezelfde eis als nu al het geval is.

Bestaande landbouwaanhangwagens (voor transport), met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 25 km/h, moeten een goed werkende reminrichting hebben als de som van technische toegestane maximummassa’s van de assen in totaal meer is dan 1.500 kg.

Bestaande landbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken, met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/h, moeten een goed werkende reminrichting hebben als de som van technische toegestane maximummassa’s van de assen in totaal meer is dan 750 kg.

Voor bestaande aanhangwagens komt er geen verplichting om deze te voorzien van een tweeleidingremsysteem of drukluchtremmen. Dit in tegenstelling tot berichtgeving in de media dat ook bestaande aanhangwagens van meer dan 8.000 kg, waarmee 40 km/h gereden wordt, straks een tweeleidingremsysteem moeten hebben. Dit zou een zeer ingrijpende maatregel zijn en hoge kosten met zich meebrengen. Uitgangspunt bij de kentekening is steeds geweest dat er geen aanvullende eisen komen voor bestaande voertuigen. Alleen een losbreekreminrichting voor aanhangwagens, als er harder dan 25 km/h wordt gereden, is een extra eis uit oogpunt van verkeersveiligheid in verband met de beoogde snelheidsverhoging naar 40 km/h, en niet vanwege de kentekening.

Bestaande aanhangwagens
Bekijk in onderstaande tabel de remeisen en maximumconstructiesnelheid voor bestaande aanhangwagens.

Maximum constructiesnelheid ≤ 25 km/h 25 - 40 km/h > 40 km/h
Landbouw- en bosbouwaanhang-wagens (transport) > 3.500 kg rem > 1.500 kg rem- losbreek-reminrichting > 750 kg rem-losbreek-reminrichting
Verwisselbare getrokken uitrustingsstukken (getrokken machines) > 3.500 kg rem > 3.500 kg rem-losbreek-reminrichting > 750 kg rem-losbreek-reminrichting

Nieuwe aanhangwagens
Aanhangwagens die na 2017 voor het eerst in gebruik worden genomen, moeten wel aan zwaardere eisen voldoen. Na 2017 moeten nieuwe landbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken zijn voorzien van een tweeleidingremsysteem, als de som van technische toegestane maximummassa’s van de assen in totaal meer is dan 8.000 kg. Dat tweeleidingremsysteem mag zowel hydraulisch als druklucht zijn.

Deze eis voor tweeleidingremsysteem geldt niet voor aanhangwagens met een maximumconstructiesnelheid van maximaal 40 km/h, die voor 1 januari 2018 in gebruik zijn genomen. Tot 1 januari 2018 mogen aanhangwagens tot 40 km/h dus nog met een eenleidingremsysteem worden uitgerust. Vanaf 2018 moeten alle nieuwe aanhangwagens boven de 8.000 kg voorzien zijn van een tweeleidingremsysteem. Ook moeten nieuwe aanhangwagens vanaf 1 januari 2018 voorzien zijn van een goed werkende losbreekreminrichting.

Nieuwe aanhangwagens
Bekijk in onderstaande tabel de remeisen en maximumconstructiesnelheid voor nieuwe aanhangwagens vanaf 1 januari 2018. 

Maximum
constructiesnelheid

≤ 25 km/h 25 - 40 km/h > 40 km/h
Landbouw- en bosbouwaanhang-wagens (transport) > 3.500 kg rem

> 1.500 kg rem- losbreek-reminrichting

> 8.000 kg tweeleiding-remsysteem

> 750 kg rem-losbreek-reminrichting

> 8.000 kg tweeleiding-remsysteem

Verwisselbare getrokken uitrustingsstukken (getrokken machines) > 3.500 kg rem

> 3.500 kg rem-losbreek-reminrichting

> 8.000 kg tweeleiding-remsysteem

> 750 kg rem-losbreek-reminrichting

> 8.000 kg tweeleiding-remsysteem

Aanschaf landbouwtrekker
De verwachting is dat drukluchtremmen de standaard gaan worden bij een tweeleidingremsysteem. Drukluchtremmen zijn in het snelverkeer al de norm en het is beproefde techniek. Hierop vooruitlopend is het nu al raadzaam om bij de aanschaf van een nieuwe landbouwtrekker deze nu al met een tweeleidingdrukluchtremsysteem uit te rusten. Vanaf 2018 zullen de meeste aanhangwagens boven de 8 ton naar verwachting met drukluchtremmen zijn uitgerust.