Ledenvergadering provincie

Provinciale ledenvergaderingen digitaal

Datum: 12 januari 2021
Laatst bijgewerkt: 12 januari 2021
Door: Erna Berends
Helaas nog even geen fysieke bijeenkomsten, geen bezoek aan een collega-bedrijf of een gezellig praatje tijdens de Provinciale Contactdag. We kunnen elkaar wel spreken tijdens de digitale Algemene Ledenvergadering van het provinciaal bestuur met daarin de activiteiten van het afgelopen jaar en de (her)benoeming van de bestuursleden.

Er is in 2020 weer veel werk verzet in de provincie op het gebied van bijvoorbeeld verkeer en scholing. Regionale belangenbehartiging wordt steeds belangrijker. Steeds meer zaken worden door de overheid decentraal geregeld. Kijk naar stikstof, het is belangrijk dat (bestuurs)leden meepraten en vanuit de praktijk aangeven waar de mogelijkheden liggen. Bestaansrecht in het buitengebied van cumela ondernemers dient ook regionaal geregeld te worden, een vorm van belangenbehartiging wat we alleen samen met onze leden in de provincie kunnen oppakken. 

De digitale provinciale vergadering wordt vooraf opgenomen via Microsoft Teams en wordt achteraf uitgezonden via YouTube. Tijdens de uitzending kan jij gebruik maken van de mail, app en live chat om in gesprek te gaan met het bestuur uit jouw provincie. Je ontvangt hier binnenkort persoonlijk bericht over van jouw bestuur via de e-mail.