shovel

Nederlandse agrosector loopt voorop

Datum: 1 augustus 2017
Laatst bijgewerkt: 21 februari 2020
Door: Maurice Steinbusch
De Nederlandse agrarische sector heeft de laagste ecologische voetafdruk ter wereld. Cumelabedrijven leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Zo maakt de agrarische productie in Nederland al jaren gebruik van rest- en afvalstromen en wordt de CO₂-uitstoot sterk verlaagd door de inzet van biomassa. Ons land scoort daarnaast internationaal hoog met het tegengaan van voedselverspilling. De sector loopt hierbij voorop met de inzet van de laatste technologie op het gebied van Smart Farming. Dit concludeert ABN AMRO.

Nederlandse agri-producten hebben de laagste milieu-impact ter wereld. Dit kunnen we vooral afmeten aan de hoge opbrengst per kilo’s product, door de hoogwaardige productiviteit van de agrarische sector. In 2015 daalde het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot minder dan de helft vergeleken met het niveau van de jaren tachtig. Ook zet de akker- en tuinbouw steeds vaker natuurlijke vijanden en biologische middelen in om plagen te bestrijden en daalde het antibioticagebruik in de dierhouderij tussen 2009 en 2016 met 64,4 procent. De agrarische productie maakt al jarenlang gebruik van rest- en afvalstromen. Zo zijn restproducten uit de voedingsmiddelenindustrie het belangrijkste ingrediënt in de diervoederindustrie. Ook gebruikt de sector plantenresten – als grondstof voor bouwmaterialen, textiel, karton, chemicaliën en kunststoffen – en zet die biomassa in om de CO₂-uitstoot te verlagen. Verspilling gaan de agrariërs tegen door zuinig om te gaan met grondstoffen en een efficiënte voedselproductie. Hiervoor bieden sensoren en data-analyse veel mogelijkheden. Ook zijn boeren en tuinders betrokken bij de productie van maar liefst 42 procent van de hernieuwbare energie in Nederland, terwijl ze zelf maar 4,9 procent van alle energie gebruiken.

Internationaal voorop door circulair ondernemerschap
ABN AMRO financiert nu veelal opzichzelfstaande agrarische bedrijven, maar ziet in de toekomst mogelijkheden voor ketenfinancieringen. Dit wordt gedreven door de overgang naar een circulaire economie, die vraagt om een andere wijze van financieren. Hierbij is het noodzakelijk inzicht te hebben in nieuwe verdienmodellen en de financiële prestaties in de land- en tuinbouw. De Nederlandse agrarische sector biedt veel perspectieven voor rendabele verdienmodellen en dwingt hiermee wereldwijd veel respect af. Door restproducten te gebruiken en verspilling te beperken, kunnen ondernemers individueel kosten verlagen en opbrengsten verhogen, met minder milieu-impact. Wanneer bedrijven binnen én buiten de sector samenwerken, geeft dat een extra impuls en kunnen deze kringlopen worden gesloten.

Smart Farming kans voor cumelabedrijven
Cumelabedrijven vormen een belangrijke schakel binnen een circulaire agrarische sector. Doordat zij machines uithuren aan veel agrariërs verzamelen ze veel data. Door machinedata te koppelen aan externe gegevens, zoals akkerkaarten via drones of satellietbeelden, kunnen verspilling en het gebruik van chemische middelen en meststoffen omlaag. Cumelabedrijven die hierin vooroplopen, ontwikkelen zich zo tot ‘Smart Farming as a Service’. ABN AMRO kijkt hierbij hoe zij een bijdrage kan leveren, zodat zij er met klanten voor kan zorgen dat de Nederlandse agrarische sector haar internationale voortrekkersrol kan blijven behouden.

Cumela-ondernemers hebben belangrijk aandeel in besparing CO₂
In Nederland is de CO₂-Prestatieadder het instrument (en norm) dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO₂. 762 bedrijven in Nederland zijn gecertificeerd voor deze norm. 12,6% van de gecertificeerde leden zijn cumelabedrijven, waarmee onze sector een belangrijke positie inneemt in gestructureerd CO₂ besparen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bedrijven die gecertificeerd zijn op de CO₂-Prestatieladder twee keer zo snel CO₂ reduceren dan het Nederlands gemiddelde, gecorrigeerd voor externe factoren zoals de recessie. De gemiddelde CO₂-reductie in Nederland is 1,6% per jaar, bedrijven met een certificaat op de ladder reduceren 3,2% per jaar.

Meer informatie
Klik hier voor het volledige rapport.

Bron: ABN AMRO