grondbank

Ministerraad voor vrachtwagenheffing

Datum: 3 juli 2020
Laatst bijgewerkt: 3 juli 2020
Door: Herma van den Pol
Vanaf 2024 wil Nederland een vrachtwagenheffing in gaan voeren die het Eurovignet moet gaan vervangen, maar ook de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor vrachtwagens tussen de 3,5 en 12 ton. Nu de ministerraad heeft ingestemd is de invoering van het wetsvoorstel weer een stapje dichterbij. Wel is er nog om advies van de Raad van State gevraagd.

Het kabinet heeft zijn goedkeuring gegeven aan de invoering van een vrachtwagenheffing. Die zal gaan gelden voor binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens die gebruik maken van de hoofdwegen, maar ook voor het gebruik van een aantal N-wegen. De belangrijkste reden om de N-wegen ook in dit systeem mee te nemen is de zorg dat er anders heel veel extra sluipverkeer bij gaat komen. Om de verkeersveiligheid op N-wegen verder te borgen kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van de investeringsimpuls verkeersveiligheid om de infrastructuur aan te passen. Tegelijkertijd rekent minister Cora van Nieuwenhuizen, Infrastructuur en Waterstaat erop dat het aantal gereden kilometers 2,5 procent gaat dalen en dat komt ook weer ten goede aan de veiligheid.  

Terugsluis van geld
De nieuwe heffing komt er ter vervanging van het Eurovignet en de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor vrachtwagens tussen de 3,5 en 12 ton. De inkomsten die dat kan gaan opleveren komen ten goede aan het verlagen van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto's. Ook wil de minister dat geld gaan gebruiken voor innovatie en verduurzaming van het vrachtverkeer. Hoe dat er precies uit gaat zien wordt nog onderzocht. Daarvoor wordt samen met evofenedex, TLN en stichting VERN aan de contouren van het indicatieve adaptieve maatregelenpakket van de terugsluis. Voor het zomerreces wil de minister daar in de vorm van een overeenkomst een handtekening onder hebben van de betrokken partijen. 

Omdat er nog heel veel moet gebeuren verwacht de minister dat de start van de vrachtwagenheffing niet eerder dan in 2024 plaats zal vinden.    

Lees hier de brief van de minister terug