Mest - Mestopslag buitengebied

Mestopslag in het buitengebied

Datum: 15 maart 2010
Laatst bijgewerkt: 6 februari 2020
In de ontvangstgebieden voor dierlijke mest hebben landbouwers behoefte aan extra mestopslagen. In de praktijk blijkt dat gemeenten moeite hebben om hiervoor vergunningen te verstrekken. In samenwerking met het Ministerie van VROM, LTO Nederland en de NVV hebben wij een brochure gemaakt waarin de argumenten voor mestopslagen in deze gebieden op een rij worden gezet. Hiermee willen we het landbouwers gemakkelijker maken om hun gemeente te overtuigen een vergunning te verlenen.

Sommige ondernemers willen een opslag liever plaatsen in het buitengebied dan op het bouwblok van hun boerderij. Hier zijn soms zowel vanuit ruimtelijk perspectief als vanuit het oogpunt van veiligheid en overlast goede argumenten voor. In de brochure staan deze argumenten op een rij. Ook worden er voorbeelden gegeven van een goede landschappelijke inpassing. Met de brochure in de hand willen de initiatiefnemers het landbouwers gemakkelijker maken om een vergunning te krijgen.

Banner - Cumela Ondernemerslijn - Liggend