mais hakselen

Maisoogst zal vroeg starten

Datum: 17 augustus 2022
Laatst bijgewerkt: 17 augustus 2022
Door: Toon van der Stok
Nog voor eind augustus zijn dit jaar de eerste percelen mais oogstrijp verwacht Limagrain. Via hun Agrility platform worden via satellietwaarnemingen verschillende percelen gevolgd en daaruit blijkt dat de mais snel afrijpt. Het is dus belangrijk om samen met de telers percelen goed in de gaten te houden.

Extra aandacht is volgens Limagrain nodig voor percelen die zijn verdroogd doordat ze niet konden worden beregend. Patrick Boosten van Limagrain adviseert om deze mais als er kolven inzitten, te hakselen zodra de korrels rijp zijn. “Als de bladeren boven de kolven zijn afgestorven, zal deze mais nauwelijks meer afrijpen en kun je deze het beste direct hakselen.”  Mais die door de verdroging geen kolven heeft gevormd kun je volgens hem het beste direct oogsten als deze is uitgegroeid. Omdat deze een laag drogestofgehalte heeft van ongeveer 25 procent kan een veehouder deze het beste inkuilen over een laag graskuil om het perssap op te vangen.

Agrility
Snel afrijpend

Vroeg gezaaide mais in Zuid-Nederland en dan met name de vroege maisrassen rijpen door het mooie weer nu ook snel af. Nu het voorlopig relatief warm en droog blijft, verwacht het gewasmodel van Limagrain dat deze mais in de laatste week van augustus het optimale drogestofpercentage van minimaal 36 procent bereikt. Dit wordt berekend via het Agrility computermodel dat alle bekende gegevens, zoals bodemdata, weersomstandigheden en satellietwaarnemingen combineert. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van actuele satellietbeelden van het gewas die het groeistadium aangeven. In combinatie met kennis van de afrijping van een ras en data uit andere jaren wordt zo een voorspelling gedaan over de afrijping. Voor een perceel in Zuid-Limburg is de voorspelling nu dat deze op 27 augustus op het ideale oogstmoment is. Ongetwijfeld zullen dan ook andere percelen snel in het ideale oogststadium komen.