claas jaguar terratrac in de mais

Maïsoogst geeft kans om risico van insleep van Afrikaanse Varkenspest te verminderen

Datum: 23 augustus 2022
Laatst bijgewerkt: 24 augustus 2022
Afrikaanse Varkenspest (AVP) rukt op in Europa. Inmiddels is het ook gesignaleerd aan de grens tussen Polen en Duitsland, vlak aan de Nederlandse grens in Duitsland en in België. De komende maisoogst biedt mogelijkheden om via de oogstjacht de kans op verspreiding via wilde zwijnen te verkleinen.

LTO is zeer verontrust over de verspreiding van AVP en noemt de situatie zorgelijk, omdat een eventuele uitbraak van AVP in Nederland desastreuze gevolgen heeft voor de varkenshouderij. Wilde zwijnen spelen daarin een belangrijke rol omdat een besmetting bij wilde zwijnen leiden tot verspreiding van het virus. Wanneer wilde zwijnen zijn besmet heeft dit grote gevolgen voor zowel de zwijnen zelf als voor de varkenssector. Alle zwijnen in het betreffende gebied zullen dan moeten worden afgeschoten en de afzet van varkensvlees naar derde landen wordt onmogelijk.

Maïsoogst

LTO en de Nederlandse Jagersvereniging zien de maïsoogst als een uitgelezen kans om de wildstand van wilde zwijnen uit te dunnen. Hierdoor wordt de kans op overdracht van het AVP-virus fors lager. Hierover kunnen loonwerkers, boeren en jagers goede afspraken maken.

Op verschillende plekken in Nederland vindt al onderlinge afstemming plaats tussen loonwerkers, boeren en jagers. Zijn er met jou nog geen afspraken gemaakt, neem dan contact op met de locale afdeling van LTO of lokale jagers om afspraken te maken over de jacht tijdens de snijmaisoogst.

Richtlijnen

De Jagersvereniging vindt het erg belangrijk dat de oogstjachten veilig gebeuren. Daarom hebben zij richtlijnen opgesteld voor wildbeheerders. Op die manier kunnen ze op een goede manier gebruik maken van de mogelijkheid om op basis van landelijke wetgeving tijdens de oogst vossen en wilde zwijnen te bejagen.