Kentekenplaat

Maatschap: registreer voertuig in 2021 op naam

Datum: 26 mei 2021
Laatst bijgewerkt: 7 september 2021
Door: Hero Dijkema
Maatschappen moeten niet langer wachten en (land)bouwvoertuigen nog in 2021 op naam van één van de maten registreren. Het wordt in 2021 niet meer mogelijk om (land)bouwvoertuigen op naam van de maatschap te registreren. De benodigde wetswijzigingen kunnen pas vanaf 2022 van kracht worden.

Het registreren van voertuigen op een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid is alleen mogelijk op een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap. Registratie op naam van een maatschap is wettelijk niet mogelijk. Dit is geregeld in de Wegenverkeerswet 1994 en kan daarom niet snel worden gewijzigd. (Land)bouwvoertuigen kunnen voorlopig alleen op naam van één van de maten als privépersoon worden geregistreerd.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen aangegeven dat registratie van voertuigen op naam van een maatschap mogelijk wordt, maar niet meer in 2021. Hiervoor moeten er diverse wetswijzigingen worden doorgevoerd. Wachten op deze mogelijkheid heeft dus geen zin meer. Het is nu zaak dat maatschappen hun (land)bouwvoertuigen in 2021 gaan registreren op naam van één van de maten.

Het is nu zaak dat maatschappen hun (land)bouwvoertuigen in 2021 gaan registreren op naam van één van de maten.

Registeren in 2021
Registratie van bestaand (land)bouwvoertuigen in 2021 is belangrijk want het bespaart tijd en geld. Vanaf 2022 mogen niet-geregistreerde tractoren of zelfrijdende werktuigen niet meer op de openbare weg rijden. De bestuurder moet dan een kentekenbewijs kunnen tonen.
Verder is het alleen in 2021 mogelijk een bestaand (land)bouwvoertuig administratief te registeren. Dit betekent dat er geen keuring of schouwing door de RDW nodig is. Registreer je een bestaand (land)bouwvoertuig pas in 2022, dan moet deze wel eerst worden gekeurd door de RDW.

Overschrijven op maatschap
Na invoering van de wetswijziging, kunnen voertuigen wel op naam van de maatschap worden geregistreerd. Al geregistreerde (land)bouwvoertuigen kunnen dan worden overgeschreven van de maat op de maatschap. De kosten van het overschrijven bedragen € 10,75 per voertuig en je ontvangt dan een nieuw kentekenbewijs op naam van de maatschap. Gevolg is wel dat het voertuig krijgt een nieuwe eigenaar krijgt en daarmee ‘tweedehands’ wordt.

Achtergrond

In de agrarische sector zijn veel maatschappen en daarom hebben LTO Nederland en Cumela bij het ministerie van IeW gevraagd om registratie op naam van de maatschap mogelijk te maken. In de politiek heeft de SGP hier ook om gevraagd. Na onderzoek en afstemming met onder andere het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), de RDW, het CJIB en verzekeraars zijn er geen noemenswaardige bezwaren gevonden. Door het ministerie van JenV wordt momenteel gewerkt aan een herziening van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten vanwege de modernisering van personenvennootschappen. De maatschap krijgt dan dezelfde eigenschappen als een vennootschap onder firma.