lid geschorst

Lid geschorst

Datum: 28 april 2021
Laatst bijgewerkt: 29 april 2021
Door: Erna Berends
Bestuur en directie van Cumela hebben onlangs besloten een lid te schorsen vanwege aanhoudende signalen over het grootschalig en bewust overtreden van de mestwetgeving, mestfraude het stelselmatig overtreden van de verkeersregels en de omgevingswetgeving. Het bedrijf mag daardoor een jaar lang geen beroep meer doen op de diensten van de organisatie.

Cumela heeft als doel, conform de statuten om de sector naar een hoger plan te brengen. Een onderdeel van de missie van Cumela is; zorgen voor een gezonde sector, nu en in de toekomst. De visie van Cumela is: een sector die in de maatschappij herkend, geaccepteerd en gewaardeerd wordt.

Al langere tijd ontving de organisatie signalen dat het betreffende lid bewust de regels overtreedt. Daarmee ondermijnt het bedrijf niet alleen Cumela als brancheorganisatie maar ook het gelijke speelveld met andere cumelaondernemers. Bovendien draagt het gedrag van dit lid in sterke mate bij aan het negatieve imago van de mestsector en wordt zowel de omgeving, het milieu als personeel in gevaar gebracht.

Geen gebruik diensten
Om deze redenen hebben bestuur en directie van Cumela daarom besloten om over te gaan tot schorsing van het lidmaatschap van dit bedrijf. Dit is gebeurd na het voeren van meerdere gesprekken met bedrijven en organisaties in de omgeving en de ondernemer. De schorsing is voorlopig uitgesproken voor de duur van 1 jaar. In dit jaar mag het bedrijf geen gebruik maken van de adviesdiensten en is het verplicht zijn contributie te betalen. Gedurende het jaar dat de schorsing duurt, heeft het bedrijf de gelegenheid om aan te tonen dat de bedrijfsvoering wordt gewijzigd en voortaan conform de wet- en regelgeving wordt gehandeld. Pas als bestuur en directie zijn overtuigd dat een correcte naleving van wet- en regelgeving is geborgd, zal de schorsing na een jaar worden beëindigd.