Kenteken

Latere einddatum registratieplicht (land)bouwvoertuigen

Datum: 10 juli 2019
Laatst bijgewerkt: 11 november 2020
Door: Hero Dijkema
De einddatum, waarop alle bestaande (land)bouwvoertuigen geregistreerd moeten zijn, wordt opgeschort. Het wetsvoorstel ging steeds uit van 20 mei 2020, maar nu al is duidelijk dit niet meer gehaald gaat worden.

Dat er een latere einddatum gekomen is blijkt uit de beantwoording door de minister van Infrastructuur en Waterstaat op vragen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel registratie- en kentekenplicht van (land)bouwvoertuigen. Een nieuwe einddatum hangt af van de snelheid van behandeling door de Kamers en van de infractieprocedure van de Europese Commissie. Afspraak is dat er in ieder geval één winterperiode in de registratieperiode voor bestaande (land)bouwvoertuigen zit.

Te kort
Dit voorjaar was de verwachting dat de Tweede Kamer nog voor het zomerreces over het wetsvoorstel ging stemmen. Dit is helaas niet gelukt en de behandeling en stemming over het wetsvoorstel door de Kamers zal pas na de zomer plaatsvinden. De definitieve invoeringsdatum hangt af van instemming met het wetsvoorstel door beide Kamers. Een invoeringsdatum van 1 januari 2020 wordt zeer waarschijnlijk niet meer gehaald. Dan is de periode tot 20 mei 2020, om alle bestaande 570.000 (land)bouwvoertuigen en getrokken materieel te registreren, domweg te kort. 

Wanneer de Tweede Kamer instemt met het wetsvoorstel wordt door de overheid begonnen met een voorlichtingscampagne van tenminste drie maanden. Als vervolgens ook de Eerste Kamer voor het wetsvoorstel stemt zijn er weer drie maanden nodig om te zorgen dat alle registratiesystemen werken. Niet alleen bij de RDW, maar ook nieuwe voertuigen van fabrikanten en importeurs moeten direct geregistreerd kunnen worden.

Uit de nota blijkt dat de kosten van aanvraag en registratie en tenaamstelling van bestaande voertuigen 18 euro per voertuig bedragen. Samen met een kentekenplaat van 12 euro komen de totale kosten van registratie en kentekening op 30 euro per bestaand (land)bouwvoertuig, landbouwaanhangwagen of getrokken werktuig. Voor nieuwe (land)bouwvoertuigen kost de registratie 39 euro en de tenaamstelling 10,10 euro in totaal 49,10 euro Inclusief een kentekenplaat van 12 euro bedragen de totale kosten van registratie en kentekening van een nieuw (land)bouwvoertuig ongeveer 61 euro..

Registreer tijdens conversieperiode
Het wordt straks belangrijk om bestaande (land)bouwvoertuigen te registreren tijdens de beschikbare registratieperiode de zogenaamde conversieperiode. Dan kunnen alle bestaande (land)bouwvoertuigen zonder keuring of schouwing worden geregistreerd tegen 18 euro. Wanneer bestaande (land)bouwvoertuigen na de conversieperiode geregistreerd worden, moeten deze wel worden onderzocht en gekeurd door de RDW. Deze kosten zijn al gauw een veelvoud van 18 euro en kunnen oplopen tot 162 euro. Waarbij het nog maar de vraag is of het voertuig wel wordt goedgekeurd voor toelating tot de weg.

Hoe lang de conversieperiode straks wordt en wanneer einddatum is, valt nu nog niet goed in te schatten. Dat hangt onder meer af van de snelheid van behandeling en stemming in de beide Kamers. CUMELA Nederland wil nogmaals benadrukken dat snelle invoering van het wetsvoorstel dringend gewenst is. De bijbehorende snelheidsverhoging naar 40 km/u hebben wij hard nodig om (land)bouwvoertuigen op betere en veiliger routes af te wikkelen. Zo lang dit niet gerealiseerd is zullen wegbeheerders hierin nog niet bewegen.

Meer informatie
Vragen? Neem contact op met de Ondernemerslijn via tel: 033 - 247 49 99 per e-mail [email protected].