DX 300 electric, ploegam

"Kom in beweging voor verruiming subsidie bouwmaterieel"

Datum: 10 december 2021
Laatst bijgewerkt: 10 december 2021
Door: Herma van den Pol
"Het begin is er, maar het is wel een mager begin", zegt Nico Willemsen, beleidsmedewerker grondverzet en cultuurtechniek bij Cumela, in een eerste reactie op de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB). "Minimaal 75 van onze leden staan op het punt om één of meer van deze machines aan te schaffen en dan is 3,3 miljoen euro echt veel te weinig geld." Hij roept daarom de leden op om voor 16 januari te reageren op de internetconsultatie.

"Ga achter de computer zitten of pak je smartphone erbij en reageer voor 16 januari op de internetconsultatie Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB). Je vindt hem via de knop hieronder. We moeten actie ondernemen, want het huidige budget is een mooi begin, maar echt te weinig om de investeringen te kunnen financieren die onze sector wil doen", zegt Willemsen in een oproep naar de achterban. "In elk geval 75 van onze leden staan klaar om te investeren, maar wij zijn niet alleen. Dit is meteen ook het budget voor bouwbedrijven. Kortom om onze plannen door te kunnen zetten moet het budget verruimd worden."

Reageer voor 16 januari op de internetconsultatie

Wij helpen je alvast met een opzet van een mogelijke reactie.

Ik als ondernemer ben van plan om een (noem je machine) te kopen. Dat kost (vul een bedrag in) euro. Financiering daarvoor is niet eenvoudig en daarom is het belangrijk voor mij als ondernemer om gebruik te kunnen maken van deze subsidie.  

Oog voor werk in groen en cultuurtechniek 
"Gelukkig kunnen onze leden actief in het grondverzet, verplaatsen van grond om bijvoorbeeld grond bouwrijp te maken, gebruik maken van de subsidie", zegt Willemsen. Dat kan doordat grondverzet wordt gezien als een bouwactiviteit en het dus iets is waar een vergunning voor nodig is, maar andere werkzaamheden kunnen vanwege deze reden juist geen gebruik maken van de subsidie. 

"Ik zou graag zien dat de subsidie in de toekomst ook toegankelijk wordt voor onze leden actief in de cultuurtechnische werken, waaronder onderhoud van natuur, bermen, sloten, en de bedrijven die werkzaamheden in het groen verrichten. Ook zij moeten de kans krijgen om te investeren in groen, duurzaam en verantwoord werken." De beleidsmedewerker zegt blij dat te zijn dat Cumela aan tafel zit bij initiatief Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Andere partijen aan tafel zijn onder meer de ministeries van: Infrastructuur en Waterstaat (I&W), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). "Je merkt in de gesprekken dat door de focus op bouw de groen- en cultuurtechniek steeds aan de aandacht dreigt te ontsnappen, maar dat laten wij als Cumela niet gebeuren." 

Heb oog voor onderaannemers
SSEB geeft een goede voorzet voor iets wat de sector enorm kan helpen, zegt Willemsen, maar om er echt een goede subsidie van te maken moeten nog een aantal stappen genomen worden. Naast meer budget voor Schoon materieel en erkenning voor bedrijven in groen en cultuurtechniek vraagt Cumela aandacht voor een derde punt. "Er komt 175 miljoen euro beschikbaar voor rijksopdrachtgevers om gunningsvoordelen of fictieve kortingen mee te geven."

In basis is het idee goed, stelt Willemsen, maar er moet voorkomen worden dat de grote hoofdaannemers én subsidie krijgen voor zero-emissiemachines én ook nog eens profiteren van voordelen via gunningen. "Onze leden werken vaak voor deze hoofdaannemers, maar die zien zonder maatregelen niets terug van deze voordelen. Het kan zelfs tegen ze worden gebruikt wanneer iemand met een gesubsidieerde machine inschrijft op een zelfde bestek en daarmee een lagere prijs kan neerzetten." Hij roept beleidsmakers op ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt. "Onze familiebedrijven verdienen dezelfde kansen als grote hoofdaannemers."
 

Bekijk de opzet Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel