header ntro

Keurmerk NRTO voor Cumela Opleiding & Training

Datum: 15 december 2021
Laatst bijgewerkt: 28 februari 2022
Door: Lajos Bax
Sinds december 2021 is Cumela Opleiding & Training lid van NRTO, de Nederlandse Raad voor Trainingen en Opleidingen. De NRTO is de brancheorganisatie voor private opleidingsbureaus met meer dan 500 aangesloten leden.

Cumela Opleiding & Training hoopt binnenkort ook het NRTO-keurmerk te behalen. Om aan het keurmerk te kunnen voldoen worden kwaliteitseisen aan organisatie en administratie gesteld die jaarlijks worden getoetst tijdens een audit. Eenmaal gecertifieerd kan Cumela Opleiding & Training trainingen aanbieden die voortvloeien uit onder andere NLleertdoor en STAP-subsidies. STAP betreft Stimulering Arbeidsmarkt Positie, een fonds van 200 miljoen dat beschikbaar gesteld wordt voor persoonlijke ontwikkelbudgetten van werknemers. 

Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. Cumela Opleiding & Training is lid geworden van NRTO en verwacht binnenkort het keurmerk te behalen.