Keurmest logo

Inhoud ketencertificaat KeurMest

Datum: 28 juni 2019
Laatst bijgewerkt: 6 februari 2020
De voorstellen voor de certificering voor de mestketen zijn gepubliceerd op de website www.mestafzetcontrole.nl/consultatie. Tot 15 juli 2019 kon je op de concepten reageren om deze te verbeteren. We organiseren op dit moment geen informatiebijeenkomst over dit onderwerp, omdat we in de voorbereiding van de ketencertificering werken met groepen ondernemers. Circa 15 ondernemers uit de sector, verdeeld over twee werkgroepen, hebben meegedaan aan het ontwikkelen van de eisen voor de handel en verwerking van mest.

Uit de overleggen blijkt dat de ondernemers de ketencertificering zien als een kans om te laten zien dat we ons 'stinkende best' doen om verantwoord met mest en mineralen om te gaan en dat onafhankelijk willen borgen. Het is bovendien een kans omdat we merken dat ambtenaren knellende regelgeving willen laten vallen als de sector de mestketen heeft gecertificeerd. Ook is het een kans om bedrijven die in het grijze gebied zitten, te helpen om aan de goede kant van de regelgevingsstreep te komen en te blijven.

Handel en verwerking
Op een later moment gaan we kijken of we de modules voor handel en verwerking wellicht in al bestaande certificaten kunnen opnemen. Eerst moeten we de inhoud van de ketencertificering helder en scherp krijgen. Zo zouden we de module voor de varkenshouderij bijvoorbeeld in KKS Holland Varken kunnen ophangen en de voorschriften voor de akkerbouw mogelijk in bestaande certificaten voor de akkerbouw. Ook kunnen we de module voor mestvervoer misschien opnemen in VKL. Zoals gezegd, komt hierover pas op een later moment duidelijkheid.

De ondernemers in de werkgroepen hebben steeds gepleit voor een zodanige uitvoering dat de kosten laag kunnen blijven. Dit betekent dat in de certificering zoveel mogelijk met digitale gegevens gewerkt zal worden, zodat de verschillende controlepunten vooraf (geautomatiseerd) beoordeeld kunnen worden en er geen eindeloze zoektochten in de administratie van het betreffende bedrijf nodig zijn.

Certificering nodig? Ja! 

We krijgen regelmatig de vraag of deze certificering überhaupt wel nodig is? Ja, in onze ogen wel! Na de artikelen in NRC in november 2017 zijn vijf organisaties door minister Schouten op het matje geroepen. Daar hebben ze nog één kans gekregen om de olievlek van mestfraude en overtredingen te keren. In het plan 'Samen werken in een eerlijke keten' hebben LTO, POV, Cumela, TLN en Rabobank toen onder andere deze certificering opgeschreven en daar hebben we met z'n allen onze handtekening onder gezet. De minister heeft het plan geaccepteerd en ziet zeer scherp toe op de uitvoering daarvan. De bestuurders van de vijf organisaties moeten ieder kwartaal bij het ministerie op het matje komen om te laten zien hoe de vorderingen zijn. Ook inhoudelijk volgen ambtenaren van het ministerie de ontwikkelingen nauwgezet. Daarmee is er dus ook politiek draagvlak voor het feit dat de sector nu haar eigen verantwoordelijkheid neemt en deze certificering voorbereidt.

Opmerkingen of voorstellen?
Bekijk de documenten via 
www.mestafzetcontrole.nl/consultatie. Heb je vragen, opmerkingen of voorstellen voor verbetering? Stuur ze naar [email protected]