Niek, Konijn, Rijkswaterstaat, dijk, kraan, gww

Extra investeringen in infrasector hard nodig

Datum: 30 juli 2020
Laatst bijgewerkt: 4 augustus 2020
Door: Nico Willemsen
In samenwerking met Bouwend Nederland, MKB-infra, NL Ingenieurs, Techniek Nederland en de Vereniging van Waterbouwers hebben we namens de infrasector op maandag 27 juli een brief gestuurd aan ministers Van Nieuwenhuizen, Hoekstra, Koolmees en Wiebes. Daarin benadrukken we (nogmaals) dat aanvullende maatregelen en extra investeringen nodig zijn om de continuïteit van bedrijven te kunnen waarborgen. 

Afgelopen maanden werkten de infrasector, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat samen om te voorkomen dat het werk door stikstof en de coronacrisis stilvalt. Directie, voorzitters en medewerkers spraken elkaar wekelijks. Met deze gezamenlijke aanpak zette de Taskforce de eerste stappen om projecten naar voren te halen en daarmee de werkgelegenheid te behouden. Hoewel niet veel ondernemers uit de cumelasector rechtstreeks voor Rijkswaterstaat werken, zijn velen als onderaannemer of verhuurder wel afhankelijk van deze werkzaamheden. Daarom zijn Erik van Doorn en Jelle Coen Bijlsma als bestuurders van Cumela betrokken in de Taskforce. De samenwerking met de zes branches wordt door Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zeer gewaardeerd en krijgt mogelijk een meer structureel vervolg. 

Gemaakte afspraken bekostigen
Er zijn al mooie stappen gezet, maar er blijkt meer mogelijk én nodig. Daarvoor is het belangrijk dat Rijkswaterstaat in staat wordt gesteld om de gemaakte afspraken te bekostigen. De gezamenlijke branches geven in hun brief aan dat extra investeringen in de infrasector nodig zijn. De betrokken partijen roepen het kabinet op om extra budget vrij te maken, zodat: 

  • de netwerken van Rijkswaterstaat in stand gehouden kunnen worden. Er is een bedrag van 1,4 miljard nodig om de onvoorziene, indicatieve tekorten op te vangen; 
  • de gemeentelijke infrastructuur in heel Nederland aan dezelfde standaarden gaat voldoen. Een bedrag van 1 miljard in combinatie met een basis onderhoudsniveau (à la APK) is hiervoor nodig.  

Deze twee investeringsmaatregelen dragen bij aan het behoud van ongeveer 10.000 arbeidsplaatsen. Op deze manier behouden we vakkrachten en worden bedrijven in de gelegenheid gesteld om te blijven investeren in hun medewerkers.