Mona Keijzer beter aanbesteden

Cumela trots op inbreng ActieAgenda voor MKB in groen, grond & infra

Datum: 16 februari 2018
Laatst bijgewerkt: 25 februari 2020
Door: Nico Willemsen
Vanmorgen ontving staatssecretaris Mona Keijzer van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ActieAgenda Beter Aanbesteden. Namens Cumela waren van het sectiebestuur Grondverzet & Cultuurtechniek voorzitter Jan Vrij en Eric van Doorn aanwezig. Beiden droegen actief bij aan deze lijst met 31 aanbevelingen en 23 acties voor verbetering van de aanbestedingspraktijk. We zijn blij met de voorgenomen acties, maar zullen deze kritisch volgen. We maken ons namelijk zorgen over een goede implementatie van deze goede voornemens bij de opdrachtgevers.

De agenda is het resultaat van vele gesprekken die plaatsvonden tussen aanbestedende diensten, ondernemers en andere deskundigen op het gebied van aanbesteden. De oogst van deze gesprekken was groot. Bij aanbestedingen blijkt nog veel fout te gaan en worden nog veel kansen gemist. Dat is zorgelijk. De positieve keerzijde is dat er nog veel te winnen valt en dat bij alle deelnemers aan het traject het besef aanwezig was dat de noodzakelijke verbeteringen een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn. Aldus 'aanjager beter Aanbesteden' Matthijs Huizing die de Agenda aan Mona Keijzer overhandigde.

Tenderkosten & Clustering
Voor mkb-bedrijven in groen, grond en infra zijn belangrijke onderwerpen besproken. Twee goede voorbeelden daarvan zijn tenderkosten en clustering. Vorige week liet Keijzer al aan de Kamercommissie weten dat zij de voorgenomen acties uit de Agenda voor mkb-bedrijven van groot belang vindt. Ze haalde daarbij specifiek de ‘handreiking tenderkostenvergoeding’ en ‘betere naleving clusterverbod’ aan als belangrijke punten. Vandaag onderstreepte ze dat met het voorbeeld van het aannemen van de aanleg van een weg met bomen erlangs. Geclusterd krijgen de bomen niet de zorg en vakkundige aandacht die ze verdienen. Knip het in stukken. Laat de bomen planten door een deskundig hovenier en de weg aanleggen door een deskundig wegenbouwer. Clustering leidt bovendien op termijn tot een vermindering van inschrijvers en het gaat ten koste van innovatie.

Voor goed aanbesteden heb je lef nodig!
Staatssecretaris Mona Keijzer liet duidelijk merken dat ze voor het midden en kleinbedrijf haar hart op de goede plaats heeft. Ze noemde MKB het fundament van de economie. Zij doen het werk bij de lokale voetbalvereniging, bieden een stageplek en hebben plaats voor een medewerker met afstand tot de arbeidsmarkt. Inkopers missen helaas vaak de kennis van de markt. Daarom onderschrijft ze ook het advies om het gesprek tussen de opdrachtgevers en aannemers meer op gang te brengen. Bijvoorbeeld door het organiseren van Marktdagen. En inkopers denken ten onrechte dat ze niet met de markt mogen praten. Sinds de bouwfraude is er te veel risicomijdend gedrag. Een inkoper mag gewoon met de markt praten, zolang dit openbaar gebeurt, en er een verslag van wordt gemaakt dat met de markt wordt gedeeld. Ze moeten dus gewoon meer lef tonen. 

Bijdrage ActieAgenda namens mkb-bedrijven 
Namens mkb-bedrijven in de sectoren Groen, Grond en Infra heeft Cumela in samenwerking met collegabranchevereniging MKB INFRA een belangrijke bijdrage geleverd. Zo is - met resultaat - deelgenomen aan een aantal regiotafels. Concrete praktijkproblemen van hun ondernemers hebben een duidelijke plaats gekregen in de Agenda. Het actiepunt SROI uit de Agenda verdient extra kritische noten vanuit de groen-, grond- en infrasector want er heerst een ernstig tekort aan vakbekwaam personeel in de sector en opdrachten kennen een hoge materieelinzet met relatief beperkte loonsom. Daardoor is de SROI-eis vaak niet passend en haalbaar.

Kritisch over implementatie
Cumela heeft de dialoog binnen het project Beter Aanbesteden met de opdrachtgevers als positief ervaren en is tevreden met het eindresultaat. Maar een goede implementatie staat of valt met de bereidheid tot aanpassing door deze opdrachtgevers.