overleg personeel

Cumela: Mag ik werknemers testen op alcohol/drugs/geneesmiddelen?

Datum: 1 april 2019
Laatst bijgewerkt: 25 februari 2020
Door: Geralde van de Bunt
Mag je een werknemer testen op het gebruik van alcohol, drugs of geneesmiddelen? Op die vraag heeft de Autoriteit Persoonsgegevens het antwoord. Vooral het gegeven dat het hier om gezondheidsgegevens gaat legt veel gewicht in de schaal.

Het antwoord op deze vraag is dan ook: "nee, dit is in onze sector verboden". Alleen wanneer er een wettelijke uitzondering bestaat mag je als werkgever alcohol en drugstesten afnemen bij werknemers. De uitkomsten uit de test zijn namelijk gezondheidsgegevens en het verwerken hiervan vormt een grote inbreuk op de privacy van je werknemers. Daarom is de verwerking ervan in de meeste gevallen verboden.

Een uitzondering in de wet
Er zijn situaties denkbaar waarin de algemene veiligheid zwaarder kan wegen dan de privacy, bijvoorbeeld voor mensen die werken als schipper, loods, piloot of spoorwegmachinist. Voor die functies is in de wet een uitzondering gemaakt.

Onder de huidige wetgeving mogen alleen bevoegde ambtenaren of door de minister aangewezen personen de tests afnemen. In de praktijk zijn dit meestal de politie, de marechaussee of, in het geval van een bloedtest, een arts of verpleegkundige.

Begrip voor de veiligheid
De Autoriteit Persoonsgegevens begrijpt dat werkgevers zich verantwoordelijk voelen voor de veiligheid op de werkvloer en dat problemen met alcohol, drugs en geneesmiddelen daarvoor een bedreiging kunnen vormen. De privacytoezichthouder vindt echter dat dit volgens de huidige privacywetgeving niet is toegestaan.

Door VNO-NCW is wel aandacht gevraagd voor deze strikte wetgeving. Zie onder andere: werkgevers in de knel door privacywet. De Uitvoeringswet Algemene Verordening Persoonsgegevens moet nog geëvalueerd worden en mogelijk zal dat leiden tot wetsuitbreiding.