landbouwverkeer

Cumela en LTO: laat vaker landbouwverkeer toe op provinciale weg

Datum: 16 maart 2022
Laatst bijgewerkt: 16 maart 2022
Door: Hero Dijkema
Om knelpunten met landbouwverkeer op te lossen pleiten Cumela en LTO Noord er voor dat wegbeheerder bepaalde provinciale wegen openstellen. Recent zijn er inventarisaties uitgezet naar deze knelpunten in Noord-Holland. Dit om met onderbouwde gegevens nadere afspraken te maken met wegbeheerders.

Om het aantal verkeersbewegingen in kaart te brengen, zijn voor de regio's Alkmaar, West-Friesland en Wieringermeer enquêtes opgesteld. Volgens Hero Dijkema van Cumela is dat in het verleden een effectieve methode gebleken om constructief het gesprek aan te gaan. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk ondernemers het vragenformulier invullen om een goed beeld te kunnen schetsen van de verschillende verkeerssituaties.

Zo start de agrarische sector binnenkort het gesprek met de gemeente Alkmaar over de N244, de verbindingsweg tussen West-Graft en De Rijp. Nu nog slingert het landbouwverkeer over de smallere wegen door en rond de dorpen. Dit zorgt voor onveilige situaties, zeker vanwege de vele fietsers.

Door de invoering van de registratie- en kentekenplicht voor (land)bouwvoertuigen zijn er nieuwe mogelijkheden gekomen. Naast de eisen voor het kenteken is er een hogere maximumsnelheid van 40 kilometer per uur.

Eerder toestaan

De snelheidsverhoging en kentekening was voor de gezamenlijke provincies en gemeenten in IPO- en VNG-verband aanleiding om voorafgaand te pleiten voor een 'ja, mits'-benadering. Oftewel: eerder toestaan, wanneer daar gegronde argumenten voor zijn.

Dijkema: “(Land)bouwvoertuigen zijn nu op dezelfde wijze gereguleerd als de andere voertuigen altijd al waren. Tegelijkertijd maakt dit dat wegbeheerders ook meer grip op het landbouwverkeer heeft. Anderzijds willen Cumela en LTO dat er betere en veiligere routes komen in afstemming met de wegbeheerders.”

Parallelweg verlengen

Voor de regio West-Friesland spitst het onderzoek van Cumela en LTO zich in eerste instantie toe op de verlenging van de parallelweg langs de Markerwaardweg, de belangrijkste verbinding voor de landbouw tussen West-Friesland en de Wieringermeer. Deze houdt bij Medemblik op, waardoor veel landbouwverkeer door Medemblik en Opperdoes moet rijden. Daarom hopen we dat er financiering wordt gevonden om de parallelweg te verlengen en tot die tijd verkeer op de provinciale weg toe te staan.

De problematiek speelt ook elders in de provincie. Zo pleiten diverse fracties voor een nieuwe noord-zuidverbinding tussen Hoogkarspel en Lutjebroek, om zo de veiligheid in de omliggende dorpskernen te bevorderen.

Bron: Nieuwe Oogst